Hello guest, if you read this it means you are not registered. Click here to register in a few simple steps, you will enjoy all features of our Forum.

Czy judaiści, muzułmanie, buddyści, innego sortu niewierni i permanentni grzesznicy są dla ciebie braćmi?
Tak
66.67%
Krzysiek, Wierna
2 66.67%
Nie
33.33%
Krystian
1 33.33%
Razem: 3 głosów 100%