Dyskusje biblijne
Terach i Abram - Wersja do druku

+- Dyskusje biblijne (http://dyskusjebiblijne.info.pl)
+-- Dział: Pismo Święte (http://dyskusjebiblijne.info.pl/forum-pismo-swiete)
+--- Dział: Postacie biblijne (http://dyskusjebiblijne.info.pl/forum-postacie-biblijne)
+--- Wątek: Terach i Abram (/thread-terach-i-abram)Terach i Abram - Wasyl - 14-09-2018

Terach zaś żył siedemdziesiąt lat, a potem został ojcem Abrama, Nachora
i Harana. [...] Potem Terach wziął Abrama, swego syna, i swego wnuka Lota,
syna Harana, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, swego syna, i oni wyruszyli
z nim z Ur Chaldejczyków, by się udać do ziemi Kanaan. Po pewnym czasie
przyszli do Charanu i tam zamieszkali. A dni Teracha było dwieście pięć lat.
Potem Terach umarł w Charanie. 

Wówczas Abram poszedł, tak jak mu powiedział Jehowa, i Lot poszedł z nim.
Abram zaś miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu.

To z Genesis, a teraz słowa Szczepana z Dziejów:
Bóg chwały ukazał się naszemu praojcu Abrahamowi, gdy ten był w Mezopotamii,
zanim osiedlił się w Charanie, i rzekł do niego: ,Odejdź ze swej ziemi i od swoich
krewnych, a wejdź do ziemi, którą ci pokażę'. Wtedy wyszedł z ziemi Chaldejczyków
i osiedlił się w Charanie. A po śmierci Jego ojca Bóg sprawił, że on się przesiedlił do tej 
ziemi, w której wy teraz mieszkacie.


Jeżeli Abram przesiedlił się do Kanaanu po śmierci Teracha, a z Charanu wyszedł, gdy miał
siedemdziesiąt pięć lat, to znaczyłoby, że Terach zrodził go w wieku stu trzydziestu lat (205-75=130).
Jednak Genesis podaje:
Terach zaś żył siedemdziesiąt lat, a potem został ojcem Abrama, Nachora i Harana.
Niektórzy twierdzą, że to wcale nie oznacza, iż Terach zrodził Abrama w wieku 
siedemdziesięciu lat, tylko że od tego wieku zaczął płodzić synów, a Abram został
wymieniony jako pierwszy, ponieważ jest z linii mesjańskiej. Ale jeżeli Abram urodził
się Terachowi w wieku stu trzydziestu lat, to czemu Abraham na obietnicę Jehowy dotyczącą
narodzin syna reaguje tak:

"Czyż człowiekowi stuletniemu urodzi się dziecko i czyż urodzi Sara, kobieta dziewięćdziesięcioletnia?"


Macie jakieś inne wyjaśnienie tej pozornej niezgodności?  Coffee


RE: Terach i Abram - . - 14-09-2018

Wasyl napisał(a):Terach zaś żył siedemdziesiąt lat, a potem został ojcem Abrama, Nachora
i Harana. [...] Potem Terach wziął Abrama, swego syna, i swego wnuka Lota,
syna Harana, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, swego syna, i oni wyruszyli
z nim z Ur Chaldejczyków, by się udać do ziemi Kanaan. Po pewnym czasie
przyszli do Charanu i tam zamieszkali. A dni Teracha było dwieście pięć lat.
Potem Terach umarł w Charanie.

Wówczas Abram poszedł, tak jak mu powiedział Jehowa, i Lot poszedł z nim.
Abram zaś miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu.


Ten przekład którego użyłeś wskazuje, że Abram
wyszedł z ©Haranu po śmierci Teracha. Jest to
wyraźna nadinterpretacja tłumacza, jako że nawet
przekłady pro130letnie tak nie tłumaczą.

Cytat:To z Genesis, a teraz słowa Szczepana z Dziejów:
Bóg chwały ukazał się naszemu praojcu Abrahamowi, gdy ten był w Mezopotamii,
zanim osiedlił się w Charanie, i rzekł do niego: ,Odejdź ze swej ziemi i od swoich
krewnych, a wejdź do ziemi, którą ci pokażę'. Wtedy wyszedł z ziemi Chaldejczyków
i osiedlił się w Charanie. A po śmierci Jego ojca Bóg sprawił, że on się przesiedlił do tej
ziemi, w której wy teraz mieszkacie.

Jednakże zawsze można tu twierdzić że to była interpretacja Szczepana.
Można się kłócić o wiek Teracha w momencie narodzin Abrahama do
skończenia świata. I każdy będzie miał swoje argumenty.

Cytat:Niektórzy twierdzą, że to wcale nie oznacza, iż Terach zrodził Abrama w wieku
siedemdziesięciu lat, tylko że od tego wieku zaczął płodzić synów, a Abram został
wymieniony jako pierwszy, ponieważ jest z linii mesjańskiej.

Nie ponieważ był w linii mesjańskiej, a ponieważ pisarz dalej rozprawiał o nim.
To samo masz w przypadku synów Noego. Sem się urodził, gdy Noe miał 502
lata, najmłodszy był Cham, a Jafet jest nazwany (wg jednej wersji tłumaczenia)
starszym bratem Sema - ale to się i tak rozumie samo przez się, gdy się wie,
że Noe miał 500 lat gdy mu się urodzili ten i ten i ten. Ale pierwszy jest Sem,
natomiast Jafet wyleciał na ostatnie miejsce. Podobnie u Teracha pierwszy
jest Abram, a Haran wyleciał na ostatnie miejsce.

Cytat:Ale jeżeli Abram urodziłsię Terachowi w wieku stu trzydziestu lat, to czemu Abraham na obietnicę Jehowy dotyczącą
narodzin syna reaguje tak:

"Czyż człowiekowi stuletniemu urodzi się dziecko i czyż urodzi Sara, kobieta dziewięćdziesięcioletnia?"

Ponieważ każde kolejne pokolenie starzało się szybciej, a ponadto Sara była już po menopauzie.

Jednakże gdy Abram odżył, to potem jeszcze w wieku 140+ płodził dzieci.


Warto tu też zauważyć, że Izaak w wieku raptem lat 137 był ślepy ze starości (choć
żył jeszcze 43!) a jego brat Ismael wszystkiego co wyciągnął to właśnie tyle lat.

Natomiast Józef został nazwany synem starości Jakuba,
choć ten miał ok. 91 lat gdy ów mu się urodził, a sam
mając 130 lat stwierdził, że jest stary i nie dożył lat swych
przodków - którzy z każdym pokoleniem wstecz byli żywotniejsi.

Józef już żył raptem 110 lat.

Cytat:Macie jakieś inne wyjaśnienie tej pozornej niezgodności?  Coffee

Tu nie ma niezgodności - po prostu tekst nie mówi wszystkich
detali i czasem używa pewnych środków stylistycznych, starożytnych
idiomów, często dla nas niejasnych.

Np. taki Józef jest dzieckiem starości Jakuba, chociaż jego
najstarszy brat urodził się raptem ok. sześciu lat przed nim.


RE: Terach i Abram - Krystian - 15-09-2018

(14-09-2018, 22:27 PM). napisał(a): Tu nie ma niezgodności - po prostu tekst nie mówi wszystkich
detali i czasem używa pewnych środków stylistycznych, starożytnych
idiomów, często dla nas niejasnych.

Do tego trzeba dodać, że tłumacze Biblii nie zawsze byli skrupulatni.
W Piśmie Świętym, przecież pojawiały się dopiski, a oryginałów nie znamy.