Dyskusje biblijne
Jezus - Wersja do druku

+- Dyskusje biblijne (http://dyskusjebiblijne.info.pl)
+-- Dział: Pismo Święte (http://dyskusjebiblijne.info.pl/forum-pismo-swiete)
+--- Dział: Sprawdź się :) (http://dyskusjebiblijne.info.pl/forum-sprawdz-sie)
+--- Wątek: Jezus (/thread-jezus)

Strony: 1 2 3 4


Jezus - Wasyl - 14-11-2018

Dlaczego osoby twierdzące, że do zbawienia wystarczy znajomość
imienia Jezus i jednocześnie głoszące, że imię Boże jest teraz bez
znaczenia, same się orają?  Coffee

Zagadka jest łatwa, ale wniosek nie nasuwa się od razu Smile


RE: Jezus - Krystian - 17-11-2018

(14-11-2018, 23:46 PM)Wasyl napisał(a): Dlaczego osoby twierdzące, że do zbawienia wystarczy znajomość
imienia Jezus i jednocześnie głoszące, że imię Boże jest teraz bez
znaczenia, same się orają?

Bo Biblia ich nie interesuje. Do tego nie mają pojęcia, że Synem Boga Jehowy jest Pan Jezus, który powiedział tak:

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. (28) A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. (29) Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie.


RE: Jezus - Wasyl - 17-11-2018

To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Podpowiedź masz w tytule wątku. Więcej
nie dodam, bo bym rozwiązał zagadkę.


RE: Jezus - Krystian - 17-11-2018

(17-11-2018, 14:32 PM)Wasyl napisał(a): To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Podpowiedź masz w tytule wątku. Więcej
nie dodam, bo bym rozwiązał zagadkę.

Spoczywa na mnie duch Wszechwładnego Pana, Jehowy, bo Jehowa mnie namaścił, bym opowiadał dobrą nowinę potulnym. Posłał mnie, abym opatrywał mających złamane serce, obwieszczał oswobodzenie uprowadzonym do niewoli, a więźniom szerokie otwarcie oczu; (2) abym ogłaszał rok dobrej woli Jehowy i dzień pomsty ze strony naszego Boga; abym pocieszał wszystkich pogrążonych w żałości


RE: Jezus - Wasyl - 18-11-2018

Nie chodzi mi o żaden werset.
Wszystko co potrzeba do rozwiązania
jest już podane. Należy to tylko poprawnie
zinterpretować.


RE: Jezus - Wasyl - 20-11-2018

No i? Any ideas????


RE: Jezus - Krystian - 21-11-2018

(20-11-2018, 22:49 PM)Wasyl napisał(a): No i? Any ideas????

Skoro ludzie uważają, że imię Boga nie ma znaczenia, to dlaczego nazywają Bogiem Pana Jezusa.
Nic więcej Wasylu nie zinterpretuje.


RE: Jezus - Wasyl - 21-11-2018

(21-11-2018, 14:00 PM)Krystian napisał(a): Skoro ludzie uważają, że imię Boga nie ma znaczenia, to dlaczego nazywają Bogiem Pana Jezusa.

Nie. Pytanie dotyczy także osób, które nie wierzą, że Jezus jest Bogiem.

(21-11-2018, 14:00 PM)Krystian napisał(a): Nic więcej Wasylu nie zinterpretuje

To słabo...


RE: Jezus - Wasyl - 21-11-2018

(21-11-2018, 21:15 PM)Wierna napisał(a): Bo:
1. Ma wszelkie przymioty Boże
2. Tak jest napisane np. na początku ewangelii janowej
3. Tak nam przekazali ustnie świadkowie Ewangelii i tego się trzymamy

Proszę tu nie robić offtopu.


RE: Jezus - Wierna - 21-11-2018

(21-11-2018, 21:50 PM)Wasyl napisał(a):
(21-11-2018, 21:15 PM)Wierna napisał(a): Bo:
1. Ma wszelkie przymioty Boże
2. Tak jest napisane np. na początku ewangelii janowej
3. Tak nam przekazali ustnie świadkowie Ewangelii i tego się trzymamy

Proszę tu nie robić offtopu.
ale to nie jest offtopic tylko odpowiedź dla Krystiana