Hello guest, if you read this it means you are not registered. Click here to register in a few simple steps, you will enjoy all features of our Forum.

  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Praktyczny powód dlaczego 144.000 może być dosłowne...
#1
Biorąc pod uwagę dzisiejszą populację globu i powierzchnię lądów, to
przy liczbie 144.000 osób na jedną przypada średnio ok. 1000 km kw.
(więc przeciętny polski powiat) i 52.000 ludzi (taka wsiowa Ostrołęka).

PO Armagedonie, populacja będzie radykalnie mniejsza, być może
liczona ledwo w kilku milionach. A skoro wszyscy święci mają być
królami i kapłanami, to logiczne, że nie mogą to być miliony czy
nawet miliardy wybrańców, bo po prostu nie mieliby kim rządzić.

Świadkiści spodziewają się, że to właśnie oni przeżyją i to oni
będą rządzeni przez 144.000. Jest ich 8,3 mln, lecz powiedzmy,
ażeby rachunek był ładny tudzież równy, że wraz z dziećmi oraz
zainteresowanymi wystarczająco, będzie ich 14,4 mln. To da 100
osób na jednego ze 144.000... Jedna wioska. Oczywiście później
ludzie wg nich jeszcze się namnożą, ale Świadkiści całe 144.000
wysłali do nieba, dla starszych z 2ich owiec przewidując jeszcze
posady książąt.

To ja pytam: jak upchać jeszcze książąt,
jeśli na 144.000 wypada tyle a tyle ludzi???

Gdyby jakimś cudem przeżyła 1/3 ludzkości (bo tyle wg Objawienia
zostanie jeszcze na Dzień Gniewu, który też przecież eksterminuje
pewnie większość) to i tak na jednego ze 144 tysięcy przypadnie
jakieś 17-18 tysięcy ludzi.

A więc jak widać z tego arytmetycznego punktu widzenia, owe 144.000
wybranych (zwłaszcza do tak zaszczytnego bytowania na podobieństwo
Jezusa) jest w zupełności wystarczające. A ponieważ owi wybrani będą
królować na wieki wieków, więc w przyszłości pewnie będą mieć więcej
osób pod opieką, gdy ludzkość będzie biła kolejne miliardy. Ale wówczas
ludzkość już będzie doskonała, więc tym bardziej 144.000 naczelników da
sobie radę, zważywszy, że będą bytami nadludzkimi.

W takim wypadku czy może być to liczba symboliczna?

Nie wydaje mi się, bowiem rozumiem, że symboliczna liczba może oznaczać
większą ilość podmiotów (która to opcja raczej została właśnie wykluczona)
ale nie wyobrażam sobie, aby symboliczna liczba wyobrażała mniejszą liczbę
subiektów - ergo, jedyny logiczny wniosek który pozostaje, to realna liczba.

[Obrazek: 144000-Lamb-Sealed-Mount-Zion-Harps-New-...-Bride.jpg]
[-] Następujący 1 Użytkownik lubi/lubią ten post:
  • Wasyl
Niedostępny
  Odpowiedz
#2
No objections?
Niedostępny
  Odpowiedz
#3
Do samego wpisu nie mamam objekcji, bo nie wiem tak dokładnie,
co Bóg zadecydował po ponownym przyjściu Jezusa .
Wszystko możliwe, osobiście wierzę, że grupa 144.000 jest tym co jest napisane w Słowie Bożym:

I usłyszałem liczbę opieczętowanych:
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych
ze wszystkich pokoleń synów Izraela:


A oto Baranek stojący na górze Syjon,
a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące,
mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach.
I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód
i jakby głos wielkiego gromu.
A głos, który usłyszałem, [brzmiał] jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.
I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem
i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami:
a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć
prócz stu czterdziestu czterech tysięcy -
wykupionych z ziemi.
To ci, którzy z kobietami się nie splamili:
bo są dziewicami;
ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie;
ci spośród ludzi zostali wykupieni
na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono:
są nienaganni.


Co o nich wiemy?
1. zostali wykupieni z ziemi
2. nauczyli się nowej pieśni śpiewanej przed tronem starcami i zwierzętami
3. są opieczętowani
4. są pierwocinami dla Boga i Baranka

Pismo wcale nie wskazuje, że są władcami/ aniołami, czy wybrańcami którzy jako jedyni wejdą do nieba.
Nie rozumiem skąd u ŚJ wzięła się ta nauka. Może z fragmentu o wykupieniu, jednak cała Ewangelia
aż trąbi, że Jezus dał okup za grzeszników. Poza tym to co zaznaczyłem w 4 punkcie wyklucza tą wersję,
ponieważ pierwociny są to ci, którzy byli pierwsi, a co za tym idzie ten sam los musiał spotkać drugą grupę.

btw.

Warto dodać jescze, że liczba 144 ma symboliczne znaczenie ogólnie, bo w innym fragmencie też występuje:

I zmierzył jego mur - sto czterdzieści cztery łokcie:
miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka.


[144] - I co kropek nie tylko ja używam liczb jako języka hehe
[Obrazek: rt797_a.jpg]
  Odpowiedz
#4
Musisz przeczytać Michale szerszy kontekst:

A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze pozabijanych z powodu Bożego słowa i z powodu działalności świadczenia, którą im powierzono. I zawołały donośnym głosem, mówiąc: „Dokądże, Wszechwładny Panie, święty i prawdziwy, będziesz się wstrzymywał z osądzeniem i pomszczeniem naszej krwi na tych, którzy mieszkają na ziemi?” I dano każdemu z nich białą długą szatę; i powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze przez krótką chwilę, aż będzie uzupełniona liczba również ich współniewolników i braci, którzy mają zostać zabici, tak jak i oni. (...) mówiąc: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy niewolników Boga naszego na ich czołach”.  I usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano: sto czterdzieści cztery tysiące — opieczętowanych z każdego plemienia synów Izraela:

Jak słusznie zauważyłeś są pierwocinami i są wzięci z szerszej grupy jaką jest Izrael.
Logicznie, skoro są pierwocinami, to muszą być też wtórociny. Tyle, że jak doczytasz
objawienie dalej, to się dowiesz, że wszyscy wierni obdarzeni duchem chrześcijanie
mają zostać zabici, a wtórociny następują dopiero tuż przed Armagedonem spośród
osób, które posłuchały anioła lecącego środkiem nieba - TO NIE SĄ NAJWYRAŹNIEJ
DOBRZY CHRZEŚCIJANIE jeśli chrześcijanami wcześniej w ogóle byli. Podobną sytuację
masz w Mateusza 25, gdzie Jezus mówi o tych, który pomagali jego braciom, gdy byli
głodni, nadzy, w więzieniu itp.

Poza tym, inne fragmenty mówią wyraźnie, że duch święty jest pieczęcią, zadatkiem
tego co ma nadejść - a zwlekanie z opieczętowaniem pokazuje w Apokalipsie, że ono
jeszcze nie nastąpiło i że nie wszyscy otrzymują ducha świętego - ergo, nie wszyscy
są zadatkowani. Co więcej, przytoczony mną fragment mówi jasno, że opieczętowani,
muszą zostać zabici, po czym jest podana ich liczba. W 13 rozdziale są oni wszyscy
zabijani, a w 14 stoją z Jezusem na górze Syjon. To są ci, którzy maja udział w
pierwszym zmartwychwstaniu, bowiem właśnie ci, którzy byli zabici za świadczenie
zmartwychwstają i królują z Jezusem.

Poza tym, Jezus wielokrotnie obiecywał, że ci, którzy zwyciężą będą rządzić,
pasąc narody rózgą żelazną. Logiczne więc, że musi być ich mniej niż tych
pasionych podmiotów, dużo mniej, aby mieli co i kogo paść żelazną rózgą.

Poza tym, w dziewiątym rozdziale masz ciekawą wzmiankę o tym, że
szarańcza która wyszła z otchłani i nad którą włada Abaddon szkodzi
wszystkim, którzy nie mają pieczęci Boga na czole. Ergo, jak ktoś ma
pieczęć, tzn, że jest dobrym chrześcijaninem, a jak nie ma - że złym...

I powiedziano im, żeby nie wyrządzały szkody roślinności ziemi ani
niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko tym ludziom,
którzy nie mają pieczęci Boga na swych czołach.


Z tego też może wypływać wniosek, że całość
wiernych w czasie końca, to ci, którzy mają pieczęć.
Bo inną grupą są tylko ci którzy mają znamię Bestii.

No i ewentualnie między wierszami można wyczytać trzecią,
która nie ma ani pieczęci Boga, ani znamienia Bestii - i z tych
dopiero mogą być wtórciny, które przeżyją Armagedon - do
żadnego nieba raczej niestety nie pójdą.

Poza tym Sąd się zaczyna od Domu Bożego, a więc w momencie,
gdy ostatek zostaje ostatecznie opieczętowany, wszyscy chrześcijanie
są już osądzeni - ci, którzy są opieczętowani, są uznani, reszta jest odrzucona,
wydana na śmierć i zniszczenie, na męki powodowane przez szarańczę itp.

Dokładnie o tym samym mówi Ezechiel w proroctwie
o mężu w lnianej szacie a.k.a. o mężu z kałamarzem.

Co do twoich punktów:

Cytat:1. zostali wykupieni z ziemi

No właśnie - nikt inny nie został wykupiony, lecz tylko oni.
Wykupiony przez krew Baranka.

Cytat:3. są opieczętowani

No właśnie, nikt inny nie jest opieczętowany, ergo nie był godny uznania.

Cytat:4. są pierwocinami dla Boga i Baranka

Ergo, będą wtórciny, ale już nie takie jak te, tak samo jak jest pierwsze
i drugie zmartwychwstanie, ale drugie nie jest takie jak pierwsze.

Cytat:Pismo wcale nie wskazuje, że są władcami/ aniołami, czy wybrańcami którzy jako jedyni wejdą do nieba.

No właśnie, że wyraźnie na to wskazuje.

Poza tym, jak zajrzysz do drugiego i trzeciego rozdziału, to tylko:

- zwyciężający mają napisane Imię Boga na swych czołach - tak jak 144.000;
- zwyciężający dostaną władzę nad narodami tak jak Jezus dostał od Ojca i będą je tłukli berłem żelaznym;
- Syjon, na którym stoją 144.000, jest miejscem władzy (14 rozdz.);
- Zwyciężający nie doznają szkody od drugiej śmierci, ergo mają udział w pierwszym
zmartwychwstaniu, a w pierwszym zmartwychwstaniu mają udział ci, którzy zostali
zabici, a zabijani są ci, którzy są opieczętowani, a opieczętowanymi są ci ze 144.000. 
- zwyciężający zasiądą na tronie Jezusa, jak Jezus zasiadł na tronie Ojca.

Jezus nie bez powodu powiedział, że wąska jest droga i ciasna brama, oraz chyba
nie bez powodu powątpiewał, czy, gdy przybędzie, zastanie wiarę na ziemi.

Wielu oczywiście powie, że w imieniu Jezusa czynili to i owo, ale
Jezus im powie, że nigdy ich nie znał, bowiem nie spełniali woli Ojca.

Objawienie także podaje, że są to powołani, wybrani i wierni,
którzy wraz z Barankiem stoczą wojnę z Bestią i jej sojusznikami.

Powołani - jak każdy chrześcijanin;
Wybrani - a więc już nie każdy chrześcijanin;
I wierni - a więc nawet nie każdy wybrany.

A Jehowa zna tych, którzy do niego należą.
Oraz, nie zależy to od chcącego ani od biegnącego.

Nie bez kozery Paweł przyrównał ostatek do 7.000 z czasów Eliasza,
których kolano się nie zgięło przed Baalem, i którzy jak Mojżesz na
Synaju, z odsłoniętymi obliczami odbijają chwałę Jehowy, chwałę w chwałę,
bo trąba zabrzmi, a ci którzy będą żyli, zostaną przemienieni w mgnieniu oka.
Niedostępny
  Odpowiedz
#5
(21-06-2017, 05:01 AM)Michał✪ napisał(a): Warto dodać jescze, że liczba 144 ma symboliczne znaczenie ogólnie

Tak ma, ale jakbyś nie kombinował, ma symboliczne znaczenie zamknięte, wybranej grupy,
nielicznej, spośród szerszego grona. Ja właśnie wykazałem w poście powyżej, ze symbolizować
mniejszej ni większej grupy nie może, ergo w tym wypadku musi być literalna.

- 12 synów Jakuba nie było symbolicznych,
- lecz stworzyło 12 plemion,
- tak samo 12 synów Ismaela obiecanych wprost Abrahamowi.

Bóg posługuje się w realu liczbami mającymi symboliczną wartość.

- Tak samo tydzień ma siedem dni,
- rok sabatowy był co siedem lat,
- a rok jubileuszowy następował po siedmiu siedmioleciach.
- Hebrajski niewolnik w siódmym roku był wolny.
- Gdy walczono z Midianitami powołano po tysiącu z każdego plemienia,
- 12 zwiadowców z każdego plemienia poszło na przeszpiegi;
- Salomon miał 12 tysięcy jeźdźców i 12k rumaków;
- Apostołowie zebrali po 12 i po 7 koszy ułomków,
- Jezus wybrał dwunastu apostołów,
- rozesłał 70 uczniów
- a duch święty zstąpił na 120 osób; itd itp.
Niedostępny
  Odpowiedz
#6
(21-06-2017, 13:35 PM). napisał(a): Poza tym, Jezus wielokrotnie obiecywał, że ci, którzy zwyciężą będą rządzić,
pasąc narody rózgą żelazną. Logiczne więc, że musi być ich mniej niż tych
pasionych podmiotów, dużo mniej, aby mieli co i kogo paść żelazną rózgą.

Słusznie tutaj prawisz. Kiedyś dyskutowałem o tym z Olusem na biblos. On twierdził, że wszyscy zbawieni będą królami i kapłanami. Na moje pytanie nad kim będą panować - odpowiedział, że nad zwierzętami. Facepalm1
Zapomniał, że Pan Jezus mówił o małej trzódce jakiej powierzy Królestwo.
Natomiast Kropku nie uważam, aby liczba 144 tysiące była dosłowna. Jeżeli tak, to powinniśmy przyjąć cały werset dosłownie, czyli razem z Panem Jezusem królowali by tylko starożytni Izraelici z wymienionych tam pokoleń.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

Ewangelia Jana 3:16
[-] Następujący 1 Użytkownik lubi/lubią ten post:
  • .
  Odpowiedz
#7
(01-07-2017, 11:47 AM)Krystian napisał(a): Słusznie tutaj prawisz. Kiedyś dyskutowałem o tym z Olusem na biblos. On twierdził, że wszyscy zbawieni będą królami i kapłanami. Na moje pytanie nad kim będą panować - odpowiedział, że nad zwierzętami. Facepalm1 Zapomniał, że Pan Jezus mówił o małej trzódce jakiej powierzy Królestwo.

Widzisz, jak chcesz to umiesz sensownie.

Cytat:Natomiast Kropku nie uważam, aby liczba 144 tysiące była dosłowna. Jeżeli tak, to powinniśmy przyjąć cały werset dosłownie, czyli razem z Panem Jezusem królowali by tylko starożytni Izraelici z wymienionych tam pokoleń.

Zanim ci odpowiem, powiedz zatem
co ta liczba oznacza i ilu ich jest?
Mniej jak 144.000? Czy więcej?
Niedostępny
  Odpowiedz
#8
(01-07-2017, 12:13 PM). napisał(a): Zanim ci odpowiem, powiedz zatem
co ta liczba oznacza i ilu ich jest?
Mniej jak 144.000? Czy więcej?


Nie mam pojęcia Kropku, czy mniej, czy więcej.
Liczbę zna na pewno tylko Bóg Jehowa i Jego Syn.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

Ewangelia Jana 3:16
  Odpowiedz
#9
Te 144 000 to Żydowskie pierwociny. Pisze tam o 12 pokoleniach..Może to część Nowego Jeruzalem, które zresztą i tak
wg. Ap. 21 znajdzie się na Ziemi pod koniec millenium..Nadzieja niebiańska dotyczy tylko okresu 1000 lat, potem powrót na Ziemię, bo to ona została stworzona na mieszkanie dla ludzi.
  Odpowiedz
#10
(01-07-2017, 11:47 AM)Krystian napisał(a): Jeżeli tak, to powinniśmy przyjąć cały werset dosłownie, czyli razem z Panem Jezusem królowali by tylko starożytni Izraelici z wymienionych tam pokoleń.
(03-07-2017, 09:32 AM)Zibi napisał(a): Te 144 000 to Żydowskie pierwociny. Pisze tam o 12 pokoleniach.

Obajśta słabo czytali Nowy Testament, bowiem żydzi zostali odrzuceni,
wyznają odstępczą zapoganioną religię, natomiast w myśl NT, Izraelem
jest Chrześcijaństwo, a prawdziwym zydem chrześcijanin.

(03-07-2017, 09:32 AM)Zibi napisał(a): Nadzieja niebiańska dotyczy tylko okresu 1000 lat,

I gdzie to wyczytałeś?
Tylko tak konkretnie, bez fragmentów
z symbolami podlegającymi dyskusji.
Niedostępny
  Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  200.000.000 . 8 1,730 06-09-2017, 21:50 PM
Ostatni post: Krystian

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości