Hello guest, if you read this it means you are not registered. Click here to register in a few simple steps, you will enjoy all features of our Forum.

  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Praktyczny powód dlaczego 144.000 może być dosłowne...
#11
(03-07-2017, 18:40 PM). napisał(a): Obajśta słabo czytali Nowy Testament, bowiem żydzi zostali odrzuceni,
wyznają odstępczą zapoganioną religię, natomiast w myśl NT, Izraelem
jest Chrześcijaństwo, a prawdziwym zydem chrześcijanin.

Też tak rozumiem ten werset.
Tylko nie pojmuję, dlaczego twierdzisz, że ta liczba jest dosłowna.
NT "czytali" słabo jak się wyraziłeś Rolleyes nie tylko ja. Pan Jezus wprawdzie mówił o małej trzódce, ale nie określał jej liczby.
Wręcz powiedział, że u mego Ojca jest mieszkań wiele.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

Ewangelia Jana 3:16
  Odpowiedz
#12
(04-07-2017, 15:47 PM)Krystian napisał(a): Też tak rozumiem ten werset.
Tylko nie pojmuję, dlaczego twierdzisz, że ta liczba jest dosłowna.

Patrz post nr 1.

Cytat:NT "czytali" słabo jak się wyraziłeś Rolleyes  nie tylko ja. Pan Jezus wprawdzie mówił o małej trzódce, ale nie określał jej liczby.
Wręcz powiedział, że u mego Ojca jest mieszkań wiele.

Mała Trzódka to ile? Dziesięć miliardów?
Sam przecież napisałeś, iż się zgadzasz,
że nie mogą to być duże liczby, bo muszą
kimś rządzić. 144.000 to i tak jest bardzo
dużo, a dlaczego nie może być mniej ani
też więcej, to przeczytaj raz jeszcze com
był napisał na początku wątku.

Cytat:ale nie określał jej liczby.

Bowiem Jezus zrobił to w Objawieniu danym Janowi.
Czy uważasz, że Apokalipsa nie pochodzi od Jezusa? Blink

Choć nawet będąc na Ziemi wiele razy mówił o liczbie
(ograniczonej), tak samo jak apostoł Paweł z Tarsu.

Jezus powiedział to i podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina;
otocz swego syna chwałą, aby syn otoczył chwałą ciebie, stosownie do tego, jak
dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, żeby pełnej liczbie tych, których mu
dałeś
, on dał życie wieczne.

Albowiem nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy,
tak byście nie byli roztropni we własnych oczach - że przytępienie wrażliwości zdarzyło
się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów, i w ten sposób zostanie
wybawiony cały Izrael


Wyrażenie 'pełna liczba' sugeruje, że jest to konkretna liczba osób.


Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż pobłogosławił
nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w jedności z Chrystusem,
tak jak nas wybrał w jedności z nim przed założeniem świata, abyśmy w miłości byli wobec niego
święci i bez skazy. Albowiem z góry nas wyznaczył do usynowienia poprzez Jezusa Chrystusa wg
upodobania swej woli, ku sławie swej chwalebnej życzliwości niezasłużonej, którą nas życzliwie
obdarzył przez swego umiłowanego


Oczywiście w tym nie ma nic o konkretnej liczbie a wybraństwo może być generalne,
jednakże, Jehowa posiada przedwiedzę, więc mógł wybrać konkretne jednostki, no a
jeśli wybrał konkretne jednostki, to i ich liczba jest skończona siłą rzeczy.

I znowu Jezus:

Ojcze, jeśli chodzi o to, co mi dałeś, chciałbym, żeby gdzie ja jestem,
również oni ze mną byli, aby zobaczyli moją chwałę, którą mi dałeś,
ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata


Natomiast 'List do Hebrajczyków' pozostając w związku z
powyższymi cytatami nawiązuje do proroctwa Izajasza:

Przystało bowiem temu, ze względu na którego jest wszystko i przez którego jest
wszystko, żeby w celu doprowadzenia wielu synów do chwały uczynić Naczelnego
Pełnomocnika w sprawie ich wybawienia doskonałym przez cierpienia. Gdyż zarówno
uświęcający, jak i uświęcani, wszyscy pochodzą od jednego i z tego powodu nie
wstydzi się on nazywać ich „braćmi”, gdy mówi: „Będę oznajmiał twe imię swoim
braciom; wpośród zboru będę cię wysławiał pieśnią”. I znowu: „Będę w nim pokładał
ufność”. I znowu: „Oto ja i dziecięta, które mi dał Jehowa”.


Oraz:

aby zamierzenie Boże dotyczące wybrania pozostawało zależne nie od uczynków, lecz
od Tego, który powołuje
— powiedziano jej: „Starszy będzie niewolnikiem młodszego”.
Tak jak jest napisane: „Jakuba umiłowałem, lecz Ezawa znienawidziłem”.
Cóż więc powiemy? Czy u Boga jest niesprawiedliwość? Przenigdy! Mówi bowiem do Mojżesza:
„Zmiłuję się nad tym, nad kim się zmiłuję, i okażę współczucie temu, komu okażę współczucie”.
A zatem nie zależy to od chcącego ani od biegnącego, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie.


Przy czym owo wybraństwo nie wyklucza wolnej woli, bowiem
Jehowa wie, jak swoją wolną wolę ludzie wykorzystają i na tej
podstawie dokonuje wybrania, tak jak wybrał Jakuba a Ezawa
odrzucił przed narodzeniem, bowiem już wiedział co uczynili.
A że Jakub nie był perfekcyjny to i nie do końca zależy to od
uczynków, bowiem wszyscy popełniamy błędy, tak jak i on.

Oraz:

Mimo to trwały fundament Boży dalej stoi, mając tę oto
pieczęć: „Jehowa zna tych, którzy do niego należą"


Słowo pieczęć też jest tu godne uwagi, vide Apokalipsa.
[-] Następujący 1 Użytkownik lubi/lubią ten post:
  • Krystian
Niedostępny
  Odpowiedz
#13
(04-07-2017, 17:20 PM). napisał(a): Mimo to trwały fundament Boży dalej stoi, mając tę oto
pieczęć: „Jehowa zna tych, którzy do niego należą"

To prawda.
Nad resztą co napisałeś w powyższym poście, muszę się zastanowić.
Teraz mam trochę czasu to ci odpiszę.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

Ewangelia Jana 3:16
  Odpowiedz
#14
Jeszcze taka ważna myśl:

Gdy na Egipt spadła dziesiąta plaga, wszyscy Izraelici zostali uratowani dzięki krwi Baranka.
Ale tylko Lewici zostali wybrani i oddzieleni od reszty Izraela do specjalnej służby... Nawet
nie wliczali się w liczbę plemion. Byli wyłączeni i rozproszeni w Izraelu, by go pouczać oraz
sądzić w bramach, a także przewodzić kultowi ofiarniczemu i stać na straży Pisma Świętego.
Poza tym, Lewici okazali się tymi, którzy byli wierni pod Synajem stając w obronie wielbienia
Jehowy przeciwko odstępstwu będącemu w zasadzie też samowolką kultyczną. Jednakże ich
wybranie nie było spowodowane ich postawą w tym wydarzeniu. Było suwerenną decyzją
Jehowy, nieuzależnioną od niczyich starań. Po prostu tak chciał.


Wyjścia 32:26
Wówczas Mojżesz stanął w bramie obozu i rzekł: „Kto jest po stronie Jehowy?
Do mnie!” I zaczęli się przy nim zbierać wszyscy synowie Lewiego.


Ponadto Lewici byli zamiennikiem pierworodnych:

Liczb 3:11-13, 40, 41.

I Jehowa dalej mówił do Mojżesza, i rzekł: „Oto ja biorę Lewitów spośród synów
Izraela w miejsce każdego pierworodnego z synów izraelskich, który otwiera
łono; i Lewici będą należeć do mnie. Bo każdy pierworodny należy do mnie.
W
dniu, w którym ugodziłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, uświęciłem dla
siebie każdego pierworodnego w Izraelu
, od człowieka do zwierzęcia. Mają należeć
do mnie. Jam jest Jehowa”.


Potem Jehowa rzekł do Mojżesza: „Spisz wszystkich pierworodnych potomków płci męskiej
spośród synów Izraela od miesiąca wzwyż i spisz liczbę ich imion. I weź dla mnie Lewitów —
jam jest Jehowa — w miejsce wszystkich pierworodnych wśród synów Izraela;

A co mówi Pismo o przyszłości?

Izajasza 66:20a, 21.
"I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów jako dar dla Jehowy
Spośród nich także wezmę niektórych na kapłanów, na Lewitów” — rzekł Jehowa.

Objawienie 7:2
I usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano: sto czterdzieści cztery
tysiące — opieczętowanych z każdego plemienia synów Izraela

Izajasza 32:1, 2.
Oto król będzie panował dla prawości, a książęta będą sprawować władzę książęcą dla
sprawiedliwości.
I każdy będzie jak schronienie przed wiatrem i kryjówka przed deszczową
nawałnicą, jak strumienie wody w bezwodnej krainie, jak cień wielkiej skały w wyczerpanej ziemi.

 

Ale zanim to nastąpi będzie jeszcze czyszczenie i próbowanie:

Malachiasza 3:2-4
Ale kto zniesie dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy on się ukaże? Będzie bowiem jak
ogień rafinera i jak ług praczy. I usiądzie jak rafiner i czyściciel srebra, i będzie oczyszczał
synów Lewiego
, i będzie ich oczyszczał jak złoto i srebro, oni zaś staną się dla Jehowy
ludem składającym dar ofiarny w prawości.
A dar ofiarny Judy i Jerozolimy będzie
sprawiał Jehowie zadowolenie — jak za dni dawnych i lat starożytnych.

 
A czemu proroczy Lewici są tu zasadni?

Objawienie 1:6
Temu, który nas miłuje i który własną krwią uwolnił nas od
naszych grzechów — i uczynił nas królestwem, kapłanami
dla swego Boga i Ojca
— właśnie jemu niech będzie chwała
i potęga na wieki. Amen.

A co do pierworodnych to o 144.000 powiedziano co i Michał wypunktował:

Objawienie 14:4
Ci zostali kupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka,

Jakuba 1:16
Ponieważ tak chciał, więc nas zrodził słowem prawdy,
abyśmy byli niejako pierwocinami jego stworzeń.


Hebrajczyków 12:22-24:
Ale wy przystąpiliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, Jerozolimy niebiańskiej, i
do miriadów aniołów, w ogólnym zgromadzeniu, i do zboru pierworodnych, którzy
są zapisani w niebiosach
, i do Boga, Sędziego wszystkich, i do życia duchowego
prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości,
 i do Jezusa, pośrednika
nowego przymierza, i do krwi pokropienia, która przemawia lepiej niż krew Abla.


Wyjścia 13:1, 2
I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc: „Poświęć mi każdego pierworodnego płci
męskiej, który otwiera każde łono wśród synów Izraela, wśród ludzi i zwierząt.
Jest mój.

Wyjścia 22:29:
„Twego obfitego zbioru i tego, czym opływa twoja tłocznia, nie dawaj z ociąganiem. Masz
mi dać pierworodnego z twoich synów
. Z bykiem i z owcą masz postąpić tak: Siedem dni
pozostanie ze swoją matką. W ósmym dniu dasz je mnie.
(I w ósmym było brzezanie).

Wyjścia 13:13
Masz też wykupić każdego pierworodnego człowieka wśród twoich synów.

Wyjścia 34:19, 20.
„Wszystko, co pierwsze otwiera łono, jest moje, a jeśli chodzi o cały twój żywy inwentarz:
pierworodny byka, jak również owcy — samiec. Pierworodnego potomka osła masz wykupić
owcą. Lecz jeśli go nie wykupisz, to złamiesz mu kark. Masz wykupić każdego pierworodnego
z twoich synów
. I nie pokażą się przede mną z pustymi rękami.


Objawienie 5:9, 10, 14:4.
(I śpiewają nową pieśń, mówiąc: „Godzien jesteś wziąć zwój i otworzyć jego pieczęcie, ponieważ
zostałeś zabity i swoją krwią kupiłeś Bogu ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,
 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią”.

a z nim sto czterdzieści cztery tysiące (...) Ci zostali kupieni
spośród ludzi jako pierwociny
dla Boga i dla Baranka).
Niedostępny
  Odpowiedz
#15
Cytat:Gdy na Egipt spadła dziesiąta plaga, wszyscy Izraelici zostali uratowani dzięki krwi Baranka.
Ale tylko Lewici zostali wybrani i oddzieleni od reszty Izraela do specjalnej służby... Nawet
nie wliczali się w liczbę plemion. Byli wyłączeni i rozproszeni w Izraelu, by go pouczać oraz
sądzić w bramach, a także przewodzić kultowi ofiarniczemu i stać na straży Pisma Świętego.

Kropek, ale chyba nikt tu nie ma wątpliwości,
że w zborach, kościołach i prawie wszędzie na świecie w jest hierarchia.

Tylko chodzi o tą konkretną grupę. Nigdzie nie jest powiedziane,
że to akurat oni będą dowódcami, co oczywiście jest bardzo prawdopodobne
ale to mogą być domniemania.
Pamiętasz jak Bóg powoływał Dawida?
Czasem wybór nie jest tak oczywisty, jak się wydaje.


Co do lewitów, to Jezus na przykład daje taką przypowieść:


Jezus nawiązując do tego, rzekł: "Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: "Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał". Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?" On odpowiedział: "Ten, który mu okazał miłosierdzie". Jezus mu rzekł: "Idź, i ty czyń podobnie!"


Może to i tylko przykład, ale jak widzisz nie pokazuje tego lewity, jako wzór do naśladowania, tylko przechodnia ze świata.
Także różnie może z tym być.
[Obrazek: rt797_a.jpg]
  Odpowiedz
#16
(16-07-2017, 06:02 AM)Michał✪ napisał(a): Tylko chodzi o tą konkretną grupę. Nigdzie nie jest powiedziane,
że to akurat oni będą dowódcami

To nie są żadne domniemania.
Jest napisane, że będą kapłanami i królami,
a to samo przez się oznacza bycie przewodnikiem
jakiejś grupy.

(16-07-2017, 06:02 AM)Michał✪ napisał(a): Może to i tylko przykład, ale jak widzisz nie pokazuje tego lewity, jako wzór do naśladowania, tylko przechodnia ze świata.
Także różnie może z tym być.

Ale Kropek nigdzie nie napisał, że bycie lewitą czy też jego potomkiem
daje możliwość stania się jednym z 144 000 wybranych. On tylko przywołał
ich przykład dla pokazania analogii. Tak jak Bóg wybrał synów na Lewiego
na duchowych przewodników Izraela, tak z przyszłej ludzkości opieczętuje
wybrańców mających tą ludzkością rządzić.

Wj 15:3 Pan jest wojownikiem, Jahwe - imię jego.

Iz 26:10
Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on
nie nauczy się sprawiedliwości.
Nieprawość on czyni na ziemi prawych
i nie dostrzega majestatu Pana.

"Nie mam do powiedzenia nic tym, którzy wątpią w Boga.
Mogę im tylko przypomnieć o mojej pogardzie i ich niedoli.
Nie muszę udowadniać, że Bóg istnieje. To wy powinniście
wykazać, że nie istnieje[...] Bóg istnieje, jednak nie będzie

nami zainteresowany, dopóty my nie będziemy zainteresowani
wyłącznie Nim"

Pius XIII
  Odpowiedz
#17
Tak mnie ostatnio tchnęło pod wpływem posta Kropka w wątku o przeludnieniu,
że skoro wszechświat jest tak ogromny i otwarty na eksplorację oraz kolonizację,
to pewnie kiedy ludzkość osiągnie doskonałość, uda się wreszcie wynaleźć technologię
umożliwiającą podróże międzyplanetarne - w wyniku czego ludzie będą się osiedlać
poza Ziemią. Wtedy być może każdy z 144 000 wyruszy ze swoimi poddanymi na misję
pionierską w celu podporządkowania sobie jakiejś planety albo może od razu całego
układu Smile W takim wypadku, tak duża liczba wybrańców nie powinna wcale zaskakiwać.
Będą mieli nad czym panować Smile

Wj 15:3 Pan jest wojownikiem, Jahwe - imię jego.

Iz 26:10
Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on
nie nauczy się sprawiedliwości.
Nieprawość on czyni na ziemi prawych
i nie dostrzega majestatu Pana.

"Nie mam do powiedzenia nic tym, którzy wątpią w Boga.
Mogę im tylko przypomnieć o mojej pogardzie i ich niedoli.
Nie muszę udowadniać, że Bóg istnieje. To wy powinniście
wykazać, że nie istnieje[...] Bóg istnieje, jednak nie będzie

nami zainteresowany, dopóty my nie będziemy zainteresowani
wyłącznie Nim"

Pius XIII
[-] Następujący 1 Użytkownik lubi/lubią ten post:
  • .
  Odpowiedz
#18
(16-07-2017, 10:34 AM)Wasyl napisał(a): Tak mnie ostatnio tchnęło pod wpływem posta Kropka w wątku o przeludnieniu,
że skoro wszechświat jest tak ogromny i otwarty na eksplorację oraz kolonizację,
to pewnie kiedy ludzkość osiągnie doskonałość, uda się wreszcie wynaleźć technologię
umożliwiającą podróże międzyplanetarne -

To cię Kropek źle natchnął.
Biblia mówi tak:

Bądźcie błogosławieni przez Pana, Który uczynił niebo i ziemię! (16) Niebiosa są niebiosami Pana, Ale ziemię dał synom ludzkim.

Nie ma tutaj mowy o Marsie czy innych planetach.
Naukowcy kombinują z życiem na innych planetach, ale jak napisał Bóg Jehowa w swoim Słowie tak jest.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

Ewangelia Jana 3:16
  Odpowiedz
#19
Bredzisz. Psalmista jedynie stwierdza fakt, że Ziemia należy do ludzi.
Nic tam nie ma o jakimś zakazie zasiedlania innych planet. Dziwne,
żeby autor Psalmu coś o tym wspominał skoro za jego czasów nawet
nie istniała technologia pozwalająca podróżować po niebie, a co dopiero
mówić o lataniu w kosmosie...

A tak poza tym w owym wersecie ziemia jest napisana małą literą, co może
sugerować wszystkie tereny planet jakie istnieją, a nie tylko naszą Ziemię, która
raczej za czasów Psalmisty nie miała takiej nazwy - w sumie to nie wiem, kiedy
po raz pierwszy została ona użyta w odniesieniu do naszej planety. W każdym razie
pisząc te słowa autor mógł przez nie rozumieć tylko znany mu ówcześnie obszar, choć
Pan Bóg mógł natchnąć go do napisania tego, mając na myśli wszystkie lądy jakie
kiedykolwiek stworzył w uniwersum.

Jakby tego nie wyjaśniać, to i tak nie ma tam słowa o jakimkolwiek
zakazie podbijania innych planet.

Wymyśliłeś sobie jakąś durną tezę, że ludzie nie muszą się już rozmnażać,
bo niby jest przeludnienie, a na każdy argument pokazujący, że ludzie
spokojnie się pomieszczą, wykręcasz PŚ celem przeforsowania twojego
antydzieciowego poglądu.

Wj 15:3 Pan jest wojownikiem, Jahwe - imię jego.

Iz 26:10
Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on
nie nauczy się sprawiedliwości.
Nieprawość on czyni na ziemi prawych
i nie dostrzega majestatu Pana.

"Nie mam do powiedzenia nic tym, którzy wątpią w Boga.
Mogę im tylko przypomnieć o mojej pogardzie i ich niedoli.
Nie muszę udowadniać, że Bóg istnieje. To wy powinniście
wykazać, że nie istnieje[...] Bóg istnieje, jednak nie będzie

nami zainteresowany, dopóty my nie będziemy zainteresowani
wyłącznie Nim"

Pius XIII
  Odpowiedz
#20
I jeszcze taka jedna uwaga.

Jeżeli nie ma podziału i wszyscy chrześcijanie zaliczają się do królów i kapłanów,
sami sobie królując i kapłaniąc, tudzież pasąc zwierzęta berłem i jeżeli raz zbawiony
na zawsze zbawiony łaską - jak to uważają protestanci - to w takim razie, kto się buntuje
po Millennium? Zwierzęta? Diabeł kusi zwierzęta i te wywołują bunt, czy nawet wojnę, otaczając
obóz świętych i miasto umiłowane? Bo ci raz zbawieni na zawsze zbawieni nie mogą tego uczynić,
gdyż oni są właśnie w obozie świętych, a zmartwychwstanie generalne jest dopiero później. Zatem kto?

Jedyna logiczna odpowiedź, jest taka, że grupa wybranych chrześcijan będzie
sprawować władzę nad ludzkością mniej lub bardziej wierzącą - tak jak obiecał
był Jezus - i to właśnie ta ludzkość (czy też być może raczej jej potomkowie),
uczynią bunt po Millennium po czym zostaną strawieni ogniem.
 
I ujrzałem trony, i byli ci, którzy na nich zasiedli, i dano im władzę sądzenia. Tak, ujrzałem dusze tych, których stracono toporem za świadczenie o Jezusie i za mówienie o Bogu, tych, którzy nie oddali czci ani bestii, ani jej wizerunkowi i którzy nie przyjęli znamienia na swe czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (Pozostali z umarłych nie ożyli, aż się skończyło tysiąc lat). To jest pierwsze zmartwychwstanie. Szczęśliwy i święty jest każdy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować przez tysiąc lat.
 
A gdy tylko się skończy tysiąc lat, Szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia  i wyjdzie, by wprowadzić w błąd narody na czterech narożnikach ziemi, Goga i Magoga, aby je zgromadzić na wojnę. Liczba ich jak piasek morza. I wystąpili na szerokość ziemi, i okrążyli obóz świętych i miasto umiłowane. Ale z nieba zstąpił ogień i ich pożarł. A Diabeł, który ich wprowadzał w błąd, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już się znajdowali zarówno bestia, jak i fałszywy prorok; i będą męczeni dzień i noc na wieki wieków.Jeszcze co do Michała i jego problemów z realnym rządzeniem - polecam ci Pawła:

Czy ktoś z was, mając sprawę przeciwko drugiemu, śmie iść do sądu przed ludzi nieprawych, a nie przed świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat ma być przez was sądzony, to czy nie potraficie rozsądzać spraw bardzo błahych? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czemu zatem nie sprawy tego życia? Jeśli więc istotnie macie do rozsądzenia sprawy tego życia, czyż sędziami czynicie ludzi, których w zborze uważa się za nic?


A teraz mi powiedz, że sądzenie to eufemizm. Tongue Angel======================================

(16-07-2017, 13:51 PM)Krystian napisał(a): Niebiosa są niebiosami Pana, Ale ziemię dał synom ludzkim.
Nie ma tutaj mowy o Marsie czy innych planetach.
Naukowcy kombinują z życiem na innych planetach, ale jak napisał Bóg Jehowa w swoim Słowie tak jest.

W takim razie, skoro tak rozumujesz, to musisz też uważać, że Pan
Bóg mieszka na jakiejś planecie, tudzież w przestrzeni kosmicznej.

Gdybyś był nieco bardziej zorientowany, to byś wiedział, że
Ziemia reprezentuje świat materialny, a niebo duchowy.
Niedostępny
  Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  200.000.000 . 8 1,730 06-09-2017, 21:50 PM
Ostatni post: Krystian

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości