Hello guest, if you read this it means you are not registered. Click here to register in a few simple steps, you will enjoy all features of our Forum.

  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ReRethel
#1
7 czerwca 2013.

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...nik+wierny

Niewolnik Wierny i Roztropny - Jezus podaje jego tożsamość.

Wracam do tego tematu w nowym wątku z uwagi, że chcę położyć nacisk na inny aspekt.
Każda grupka chrześcijaństwa, która odłączała się od Kościoła Powszechnego, pierwsze
co robiła, to obkładała kalumniami papieża, jako antychrysta w ludzkiej skórze.

Tak robią Świadkowe Jehowy, Adwentyści, Lucek, Protestanci itd itp.
Każda z tych grup objawiała siebie jako jedyną prawdziwą, ustanawiała
swojego niewolnika, dowodząc wszelkimi możliwymi sposobami, że to
ich guru jest tym właściwym i prawdziwym niewolnikiem. Wszystko byłoby
cacy, gdyby nie fakt, że takie grupki pojawiały się kilkanaście set lat po
czasach Jezusa i każda ma kilkaset lat dziury między Jezusem a swoim
założycielem. Jak zatem mają się do tego słowa Jezusa, "że jestem z
wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy"?
Czy Jezus przestał być z uczniami po 100 r. n.e., Hades wbrew jego
zapowiedzi zwyciężył kościół, a potem pojawił się taki Miller, Russel,
Rutherford, White czy Smith na nieznanym lądzie za Wielką Wodą i
objawił prawdę najprawdziwszą? Do tego jeszcze każdy z nich ujmował
i dodawał co mu się podobało... Pół biedy, gdyby Jezus zapowiedział
gdziekolwiek pojawianie się takiej grupki po 1800 latach, ale takiej
zapowiedzi brak.

Oczywiście, co trzeba podkreślić, nie ma nic złego, gdyby taka grupa
powstała i uczyła prawdy najprawdziwszej. Jak wiemy z doświadczenia
tak nie jest, a jako, że grupki uczą swoich wymysłów (np. Księga Mormona)
i podpierają się Duchem świętym to widać jak na dłoni, że kłamią w żywe oczy.

Dodatkowo, mamy daną przypowieść o siewcy, w której Jezus jednoznacznie
mówi, że pszenica z chwastami będzie rosła aż do samego końca, a żniwa
dokonają aniołowie, natomiast pogan Jezus rozdzieli na owce i kozy.
Np. świadkowie Jehowy są przykładem tego, że choć w 1995 roku odwołali
ostatecznie to, że dokonuje się przez nich rozdział na owce i kozy, to jednak
nadal uparcie wbrew tekstowi ewangelii, uważają, ze zbierają pszenicę do spichrzy....
Przez wiele dziesiątek lat, uparcie uważali, ze rozdzielają owce od kóz, zatem ich
twierdzenia są mało wiarygodne. To samo można powiedzieć o wszystkich innych
jedynie prawdziwych wyznaniach które wyskoczyły z kapelusza w XIX wieku...

Z księgi Objawiania dowiadujemy się także, że Jezus tuż przed początkiem
paruzji dokonuje inspekcji zborów i znajduje w nich bardzo brzydkie praktyki.
Wymienia fałszywych apostołów (to chyba tyczy się wszystkich wyznań),
prorokinię Jezebel (Adwentyści), tych którzy podają się za Żydów a nimi
nie są (Świadkowe Jehowy), bałwochwalców (Kościół Rzymski i Ortodoksyjne),
nikolaitów oraz tych, którzy idą ścieżką Balaama (ergo kościoły
protestanckie i starokatolickie akceptujące wynaturzenia seksualne...).
Do tego apostoł Paweł, zapowiedział, że niektórzy będą propagować
fałszywą paruzję (ŚJ, ADS, BPŚ) oraz zmartwychwstanie (ciż sami)
jakoby już nastąpiło. Jezus przestrzegł, że powstanie wielu fałszywych
pomazańców (u ŚJ jest 12.000) oraz proroków (HGW, JSmith, Branham),
a niektórzy będą mówić że stosowny czas się przybliżył, oraz, że Jezus
jest w ukryciu. Kazał za takimi nie iść...

Zatem, jak sam Jezus zaświadczył, założony przez niego Kościół, miał
trwać aż do samego końca, a tuz przed paruzją, poza tym, że miały być
sekty i podziały, w zborach miały dominować złe postępki. Zarówno w
przypowieściach jak i w Objawieniu, Jezus zwraca uwagę, na jednostki
które nie postępują tak jak cały Zbór. I tak miało być aż do żniwa.

Z tego wniosek, że nie miało być jakiegoś jednego cudownego kościoła będącego
arką w czasach niewidzialnej fałszywej paruzji (przed którą przestrzegał Paweł...).
Zatem wszelkie twierdzenia, że w jakiejś małej grupce w Ameryce objawił się
Niewolnik zawsze Wierny, są śmiechu warte. Może on oczywiście pełnić taką
rolę, ale jeżeli przypisuje sobie ustanowienie siebie w jakimś podejrzanie
wykalkulowanym roku przez Jezusa, to wskazuje bardziej na swą niewierność
niż na wierność...

Kim zatem jest wspomniany przez Jezus Niewolnik?

No to zobaczmy co mówi Biblia, a zwłaszcza Jezus.

Zaczniemy nietypowo od Księgi Izajasza:
rozdział 22
Oto, co powiedział Wszechwładny Pan, Jehowa Zastępów: „Idź, wejdź do tego
szafarza, do Szebny, który jest ustanowiony nad domem: (...)
„‚I w owym dniu wezwę mego sługę, Eliakima, syna Chilkiasza. 21 Przyodzieję go w
twą długą szatę i mocno obwiążę go twą szarfą, i twą władzę oddam w jego rękę;
i będzie ojcem dla mieszkańca Jerozolimy oraz dla domu Judy. 22 I położę mu na
ramieniu klucz domu Dawidowego; i on otworzy, a nikt nie zamknie, i on
zamknie, a nikt nie otworzy.


Z tego fragmentu dowiadujemy się, ze w biblijnym znaczeniu Szafarz to:
1. Jest ustanowiony nad domem i ma całą władzę (coś jak majordom czy premier)
2. Ma klucz domu Dawidowego (ale nie jest królem).
3. Zamyka tak, iż nikt nie otwiera, otwiera tak iż nikt nie zamyka.

Podobny opis mamy w Objawieniu i tyczy się Jezusa. Logiczne jednak jest, że Jezus nie
jest swoim własnym szafarzem, lecz ten, komu powierzy ten urząd. A więc będzie miał te
same klucze, aby mógł zarządzać mieniem, tak jak to robi zarządca czy administrator.
O tym Jezus mówi w ewangelii Łukasza:

A Pan rzekł: „Kto rzeczywiście jest szafarzem wiernym, roztropnym, którego
pan ustanowi nad swym gronem sług, aby im dawał odmierzone porcje
pokarmu we właściwym czasie? 43 Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan,
przybywszy, zastanie go tak czyniącego! 44 Mówię wam zgodnie z prawdą:
Ustanowi go nad całym swoim mieniem


Tu dowiadujemy się, że szafarz ustanowiony przez Jezusa, ma dawać
pokarm we właściwym czasie - a więc karmić swoich współniewolników.
Jezus mówił te słowa na długo przed swą śmiercią (wg Strażnicy na rok
czy dwa) zatem jak widzimy, szafarz nie był jeszcze ustanowiony, bo mówi
że go dopiero ustanowi.

Czyli dochodzi nam punkt czwarty:

1. Jest ustanowiony nad domem i ma całą władzę (coś jak majordom czy premier)
2. Ma klucz domu Dawidowego (ale nie jest królem).
3. Zamyka tak, iż nikt nie otwiera, otwiera tak iż nikt nie zamyka.
4. Karmi współniewolników - rozdaje pokarm na czas słuszny.

No i pytanie: czy jest podana odpowiedź przez Jezusa, kto jest tym niewolnikiem,
ustanowionym szafarzem, który by spełniał wszystkie powyższe kryteria? Tak, jest.

Popatrzmy:
Ewangelia Mateusza 16:
I ja tobie mówię: Tyś jest Piotr (tj skała), a na tym masywie skalnym
zbuduję mój zbór i bramy Hadesu go nie przemogą. Dam ci klucze
królestwa niebios; i cokolwiek byś związał na ziemi, będzie to rzecz
związana w niebiosach, a cokolwiek byś rozwiązał na ziemi, będzie to
rzecz rozwiązana w niebiosach


Ewangelia Jana 21:
Kiedy już zjedli śniadanie, Jezus powiedział do Szymona Piotra:
Szymonie, synu Jana, czy mnie bardziej od tych miłujesz; Ten mu rzekł:
Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham;. Powiedział do niego: Karm moje
baranki. Znowu powiedział do niego, po raz drugi: Szymonie, synu Jana,
czy mnie miłujesz? Rzekł mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Powiedział
do niego: Paś moje owieczki. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie,
synu Jana, czy mnie kochasz? Piotr zasmucił się, iż rzekł do niego po raz trzeci:
Czy mnie kochasz? Rzekł mu więc: Panie, ty wiesz wszystko; ty dobrze wiesz,
że cię kocham. Jezus powiedział do niego: Karm moje owieczki.


I tak Jezus udzielił odpowiedzi na pytanie, kto zarządza całością (Ty jesteś skałą, i na tej
skale zbuduję mój Kościół), kto ma klucze (i dam ci klucze królestwa niebios), kto zamyka
i otwiera (cokolwiek byś związał na ziemi, będzie związane, a cokolwiek byś rozwiązał,
będzie rozwiązane w niebie), no i najważniejsze, kto ma karmić współniewolników (karm
i paś moje owieczki i baranki).

Zatem na pytanie Jezusa: Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym
i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby
im dawał pokarm we właściwym czasie?
, można jednoznacznie biblijne
odpowiedzieć, że tym niewolnikiem jest Szymon bar Jona zwany Kefasem.

Ale Jezus przestrzegł niewolnika:
Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego!
Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem.  „Ale gdyby ów zły
niewolnik rzekł w swoim sercu: ‚Mój pan zwleka’ i gdyby zaczął bić swych współniewolników
oraz jeść i pić z niepoprawnymi pijakami, pan owego niewolnika przyjdzie w dniu,
którego ten się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, i ukarze go z największą
surowością, i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płakał i zgrzytał zębami.


Zatem istnienie Niewolnika, nie oznacza, że zawsze będzie on wierny.
Ale nawet, jeżeli będzie niewierny, to jest tym samym niewolnikiem,
tyle, że zostanie surowo ukarany przez Jezusa... a skoro wiemy, że
Piotr umarł w latach 60tych I wieku, zatem musi chodzić o kogoś kto
jest z nim związany jakąś sukcesją. Wyklucza to jednocześnie, aby
jakiś inny prawdziwy niewolnik pojawił się nagle cudownie w XX wieku.

Byłoby to nawet nielogiczne ze względu na to, że Jezus założył Kościół,
nie po to, by go zostawić na pastwę losu przez 1900 lat... logiczne, że
jakoś musiał zabezpieczyć jego funkcjonowanie, a gwarantem był Piotr.

Ale skąd wiadomo, że Piotr nie przestał być szafarzem, gdy zaczął źle postępować?
Po pierwsze stąd, że Jezus podał alternatywę: albo będzie wierny albo nie.
Przepowiedział, też, że tuż przed paruzją, będzie pełno chwastów, a złe
poglądy będą się pleniły po zborach jak gangrena... i będą oficjalnie głoszone.

Mamy też przykłady ze starożytnego Izraela:

Pierwszy:
W Królestwie Judy była świątynia i byli arcykapłani z rodu Aarona.
Jak wiadomo, świątynia ta stała się pełna pogańskiego kultu.
Wstawiono do niej różnorakie bóstwa, święty pal, wizerunki Asztarte,
Baala, kadzono przed wężem-bożkiem, był nawet nierządnik świątynny.
Za to wszystko, Żydzi zostali ukarani, wyrżnięci a resztki poszły na wygnanie.
Nie zmieniło to faktu, że Arcykapłan, był prawowitym następcą Aarona.
Jeremiasz nie założył swojej sekty i nie obwołał się prawowitym Arcykapłanem.
A mógł, był bowiem z rodu kapłańskiego.

Drugi przykład:
W czasach Jezusa, żydzi okazali się niewierni. Wiemy jednak, że Kajfasz, będąc
arcykapłanem, prorokował, wypowiadając się o śmierci Jezusa. A świątynia aż
do zburzenia w 70 r. n.e. służyła jako centrum prawdziwej religii i korzystali z
niej chrześcijanie. Paweł nawet poddawał się obrzędom rytualnym. Zatem,
mimo odstępstwa, ród Aarona nadal był prawowitym kapłaństwem i naczelnikiem
ludu bożego. Nawet Jezus, choć miał być kapłanem na wzór Melchizedeka, nie
detronizował Kajfasza i nie obwoływał się jedynym prawdziwym arcykapłanem.

Te dwa przykłady pokazują, że odstępstwo, nie powoduje zniknięcia sukcesji.
Pokazują też, nie nie należy się słuchać prawowitego sukcesora, jeżeli naucza
niezgodnie z kanonami wiary i popadł w odstępstwo - łagodne czy rażące.

Wszystkie takie małe grupki, które jak esseńczycy, izolują się i ustanawiają
sobie swoich szafarzy, wymagają jeszcze bardziej bezwzględnego posłuszeństwa,
niż Szafarz-apostata. sami potem popadają w błędy, ale posłuszeństwo jest w
takich kultach najważniejsze.

Wracając do meritum, widzimy, że wszelkie dyskusje o tym, czy Niewolnikiem
był Russel, czy tez może Zarząd w 1918 roku są wyssane z palca i bezsensowne,
bowiem, Biblia jasno daje do zrozumienia, kto jest tym Niewolnikiem i dlaczego.

Jest jeszcze jedna rzecz ciekawa.
Jezus zapowiedział Piotrowi, że zbudowanego na nim Kościoła, bramy piekielne nie przemogą.
Jak wiemy z historii, było pięć starożytnych i kanonicznych patriarchatów.
Aleksandria została zdobyta przez muzułmanów.
Podobnie Jerozolima i Antiochia.
Konstantynopol podbili Turcy.
Ruś zhołdowali Tatarzy - też muzułmanie.
Wszystkie kościoły prawosławne dostały się pod
panowanie Saracenów, Muślimów i Bisurmanów.
Jedynym, który się ostał był Rzym.
Czy coś w tym jest?
Nie wiem, ale warto pomyśleć nad słowami Jezusa, że jego Kościoła nic nie ruszy,
zanim zacznie się propagować, jakiegoś wyjętego z kapelusza Niewolnika z XX wieku...
Żeby jeszcze uczył bez skazy, to chwała mu za to i nagroda w niebie... 
Ale takiego brak... 

Przepraszam, że tak dużo mi wyszło, ale mam nadzieję, że da się to przeczytać. 
Ktoś to przeczytał?  Ciekawe było? [Obrazek: icon_smile.gif]


(................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...357#283357


Bardzo dobre spostrzeżenie.
I to nie był odosobniony przypadek.
Podobnie było później gdy rządzili źli królowie.
Jedynie Jehu otrzymał polecenie by wyrżnąć Omritów.
Zauważ też, że tego co się chwalił, że zabił Saula, Dawid kazał ukatrupić. 
A Eliasz, mimo, że zwalczał baalistów to do Achaba należny szacunek miał.


Jeszcze przykład Pawła z 23 rozdziału Dz Ap:

Patrząc uważnie na Sanhedryn, Paweł rzekł: „Mężowie, bracia, aż do dnia dzisiejszego postępowałem przed Bogiem z zupełnie czystym sumieniem”. Na to arcykapłan Ananiasz rozkazał stojącym obok niego uderzyć go w twarz. Wtedy Paweł rzekł do niego: „Uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś, by mnie sądzić zgodnie z Prawem, a jednocześnie, przestępując Prawo, każesz mnie bić?” Stojący w pobliżu powiedzieli: „Obrzucasz obelgami arcykapłana Bożego?” Paweł zaś rzekł: „Bracia, nie wiedziałem, że to arcykapłan. Jest bowiem napisane: ‚Nie wolno ci źle mówić o władcy twego ludu’

I z Rzymian XIII:

Dlatego istnieje zniewalający powód, żebyście byli podporządkowani — nie tylko ze względu na ten srogi gniew, lecz także ze względu na swoje sumienie. Bo dlatego też płacicie podatki; oni bowiem są publicznymi sługami Bożymi, stale służącymi w tymże celu. Oddawajcie wszystkim to, co im się należy — kto żąda podatku, temu podatek, kto żąda daniny, temu daninę, kto żąda bojaźni, temu taką bojaźń, kto żąda szacunku, temu taki szacunek.


(..............)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...360#283360

Błąd wykazać merytoryczny można, bo tak czynili prorocy.
Ale nie obsmarowywać, jak to niektórzy wyzywają papieża od szatanów...

Jeszcze jest jedna ważna myśl:
Kajfasz potrafił wykazać swoją sukcesję do Aarona i Mojżesza.
Papież potrafi wykazać swoją sukcesję do Piotra i Jezusa.
(Patriarchowie i inni biskupi też, ale żaden nie od Piotra - no może poza Antiochią).
Natomiast wszelcy "szafarze" którzy pojawili się w XIX wieku,
nie potrafią tego zrobić... a wszyscy oni twierdzą, że Jezus ich
ustanowił odnowicielami jedynej prawdziwej... tyle, że nie
tylko strasznie się różnią, ale każdemu można coś wytknąć
o wiele czasem poważniejszego, niż nawet Kościołowi.... 

No bo czym się różni bajka o złotych tabliczkach
od działania Jezusa w Bróklinie w 1918 roku... [Obrazek: icon_rolleyes.gif]
Albo od stukrotnego nawiedzenia Heleny Gołdy Białej?

(.........................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...460#283460

Jeszcze taki przykładzik:

Izajasza VII


3 I Jehowa przemówił do Izajasza: „Wyjdź, proszę, na spotkanie Achazowi, ty i twój syn Szear-Jaszub, na koniec kanału górnej sadzawki przy gościńcu na polu pracza. 4 I powiedz mu: ‚Miej się na baczności i zachowaj spokój. Nie bój się i niech się twe serce nie lęka dwóch końców tych dymiących polan, pałającego gniewu Recina i Syrii oraz syna Remaliasza, 5 z powodu tego, że Syria z Efraimem i syn Remaliasza uradzili przeciwko tobie coś złego, mówiąc: 6 „Wyruszmy przeciw Judzie i rozszarpmy ją, a zrobiwszy wyłomy, podbijmy ją; i kogoś innego — syna Tabeela — obwołajmy królem, żeby w niej panował”.
7 „‚Oto, co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „To się nie ostoi ani do tego nie dojdzie. 8 Bo głową Syrii jest Damaszek, a głową Damaszku jest Recin; i przed upływem zaledwie sześćdziesięciu pięciu lat Efraim zostanie roztrzaskany, tak iż nie będzie już ludem. 9 A głową Efraima jest Samaria, głową zaś Samarii jest syn Remaliasza. Jeżeli nie będziecie wierzyć, to się długo nie utrzymacie”’”.
10 I Jehowa rzekł jeszcze do Achaza, mówiąc: 11 „Proś dla siebie Jehowę, twego Boga, o znak, czyniąc go głębokim jak Szeol lub wysokim jak górne rejony”. 12 Lecz Achaz powiedział: „Nie będę prosił ani nie będę wystawiał Jehowy na próbę”.


A kim był Achaz Judzki?

Druga Księga Kronik XXVIII

Achaz zaczął panować, gdy miał dwadzieścia lat, a panował w Jerozolimie szesnaście lat; i nie czynił tego, co słuszne w oczach Jehowy, jak to czynił Dawid, jego praojciec. Chodził zaś drogami królów Izraela i nawet sporządził lane posągi Baalów. I sprawiał, że wznosił się dym ofiarny w dolinie synów Hinnoma, i palił swoich synów w ogniu — według obrzydliwości narodów, które Jehowa wypędził przed synami Izraela. I ciągle składał ofiary oraz sprawiał, że wznosił się dym ofiarny na wyżynach i na wzgórzach, i pod wszelkiego rodzaju bujnym drzewem.

Izajasz został wysłany z misją ostatniej szansy.
Achaz jak czytaliśmy wcześniej, odrzucił pomoc Jehowy więc...

...Jehowa, jego Bóg, wydał go w rękę króla Syrii i ci go rozgromili, a uprowadziwszy od niego wielką liczbę jeńców, przyprowadzili ich do Damaszku. Został też wydany w rękę króla Izraela, tak iż ten go rozgromił, urządzając wielką rzeź. Pekach, syn Remaliasza, w ciągu jednego dnia zabił w Judzie sto dwadzieścia tysięcy, samych dzielnych mężów, ponieważ opuścili Jehowę, Boga swych praojców. 2 Kronik XXVIII

Można jeszcze wspomnieć o proroku Elizeuszu i strzałach, arcykapłanie Helim i jego dwóch ancymonach, królu Sedekiaszu...

(.................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...586#283586

nikt nie przeczy że jest wielu którzy pokarm rozdają.
Nawet - jak wynika z przytoczonych wersetów - już w
samych początkach chrześcijaństwa wielu takich było.
Przecież, nawet Paweł Saul Tarsski nakazywał wielokroć
ustanawiać biskupów, prezbiterów, a także diakonów
którzy takim rozdawaniem się zajmowali w lokalnych
wspólnotach. To były tzw. dary w ludziach w postaci
ewangelizatorów, apostołów, starszych itd itp. Jednak
wypowiedź Jezusa wskazuje na konkretny podmiot.
Jeden podmiot, szczególny, który ustanowił osobiście
Jezus i który miał być aż do jego przyjścia. Jezus sam
powątpiewał, czy Szafarz okaże się wierny. Nie mówi
tam o wielu szafarzach z których jedni będą wierni
a drudzy nie. Mówi o jednym, którego stan oceni Pan
gdy przybędzie. To współniewolnicy - jak podaje
Łukasz w dalszych wersetach - mają okazać się
takimi i takimi, a Jezus wyznaczy im odpłatę wg
zasług. Bo czuwać mają wszyscy i do tego Jezus
usilnie nawoływał. No i jeżeli odrzuci się jednego
szafarza, to powstaje wiele problemów jako to:

1) Dlaczego Jezus zostawił Kahał na pastwę losu?
2) Po co opowiadał bajki, że zbuduje Kościół na Piotrze?
3) Po co kazał (jako jedynemu z apostołów) paść baranki, skoro i tak wszyscy mieli to robić...
4) No i po co obiecał Piotrowi klucze szafarskie, skoro każdy samozwańczy kaznodzieja szafarzem być może?
5) Po co też Jezus mówił o tym, że ustanowił Szafarza, skoro tacy szafarze sami siebie
ustanawiają, o ile tylko są wierni i rozdają pokarm sprzeczny ze sobą w 1000 wersjach,
obkładając się nawzajem kalumniami i wytykając sobie od szatanów?
6) Czy Jezus wzorem swego Ojca (który jest Bogiem porządku) wprowadzałby taki chaos?
7) Czy kiedykolwiek w historii Izraela był taki chaos? Czy królami i kapłanami byli wszyscy, którzy chcieli?

Aha, jeszcze jedno... w I wieku (to co cytujesz) takimi współszafarzami byli apostołowie.
W I koryntian Paweł pisze o sobie i Piotrze. Podszafarze byli ustanawiani przez apostołów
- mówi o Apollosie. Czyli jak widać, nawet ci szafarze, nie byli nimi dlatego, że tak ich
natchnęło w danej chwili, ale dlatego, że byli ustanowieni przez kompetentny organ jakim
byli apostołowie. Ci przekazali pałeczkę dalej. Bo jeżeli uznasz, że w 100 r. wszystkie urzędy
starszych i diakonów stały się nieważne, to popadamy w totalny absurd. Wychodzi z niego,
że cała wspólnota powszechna chrześcijan powinna się zwinąć i zakończyć działalność.
Tak uczą małe grupki, sekty kanapowe, antykatolickie religie (np. ŚJ, ADS) i indywidualni
chrześcijanie. Wynika to tylko z jednego - chęci uzasadnienia swojego istnienia.
Ale nie można zaprzeczać logice i faktom, tylko dlatego, że chce się być lepszym.

(............)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...630#283630

No dobra, ale teraz to sam sobie przeczysz.
To albo ustanowił jakoś porządek, albo róbta co chceta, bo mata Pismo?
No i jak sam piszesz, skoro zbór w Galacji nie przestawał być chrześcijański,
tak samo niewolnik, popadając w błąd nie przestaje być szafarzem chrześcijańskim. 

Pamiętasz co wyczyniali Arcykapłani w VII w. p.n.e.?
Wstawili do świątyni wizerunki Baala, Asztarte, święty pal i zatrudnili nierządnika świątynnego!
Nie przestali przez to być Arcykapłanami ustanowionymi zgodnie z porządkiem Tory.

(...)

Każda grupa która się odszczepiała od Kościoła Powszechnego robi dokładnie to samo:
zmienia znaczenie tekstu i wymyśla nienapisane causy pewnych wydarzeń...

Szymona Jezus przezwał Kefą.
Petros jest tego greckim tłumaczeniem.
Petra to skała - rodzaj żeński.
Petros - rodzaj męski dla przezwiska.
Przyjmując nawet, że oznacza to odłamek skalny,
łupek, skałkę, to brzmi to jeszcze lepiej:
Ty jesteś Skałka (taka niby nie pozorna) ale to właśnie na
tej skale (która się wydaje skałeczką) zbuduję kościół... itd...


Tam nawet nie ma miejsca na Jezusa, bo wszystkie słowa są kierowane do Piotra.
Trzeba na prawdę nie rozumieć polskiego tekstu, by twierdzić cokolwiek innego...

Jezus mu odrzekł: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, dlatego że nie człowiek ci to objawił, ale mój Ojciec, który jest w niebie. A Ja tobie mówię: Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo nakazał uczniom, żeby nikomu nie mówili o tym, że On jest Mesjaszem.

Nawet tłumaczenie interlinearne tak to tłumaczy: ty jesteś Skałą i na tej skale...

Jakim cudem niebieskie słowa nie są skierowane do Piotra, skoro wszystkie inne tak...? 
Aha... no i ilu szafarzy miał Król Izraela, którzy mieli klucze jego domu?

(...)

No byli, ale nikt nie negował struktury teokratycznej religii żydowskiej.
Tak jak zarządzono za czasów Mojżesza, tak władza religijna była przekazywana.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie zarzucał, że Kajfasz jest uzurpatorem, bo takich
arcykapłanów może być wiele w każdej gminie i synagodze.... byłby to absurd!(........................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...642#283642

Dałeś świetny przykład, na to, że nie wolno ustanawiać własnych samozwańczych przywódców bez sukcesji!
Tym samym zdyskredytowałeś cały ruch adwentystyczny z Heleną Łajtową na czele! 

==================

Podobnie czynili królowie protestanccy i prawosławni jak Jeroboam.
Izrael jednak nie został odrzucony i nie przestał być narodem wybranym.
Nie był żadnym fałszywym Izraelem. Dalej był Izraelem uznawanym przez
Boga, mimo, że odrzucił sukcesję aaronową i wprowadził kult cielca. Nawet
król był wybrany przez Jehowę, więc ciągłość sukcesji władzy zgodnej z wolą
bożą była - nawet w późniejszych czasach i aż do samego końca mieli szansę.


(...............)


http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...705#283705

Ależ nie ma się czego obawiać Aeliocie, tak jak żydzi
z całego świata nie mieli się obawiać Kajfasza... 
Taki Żyd w Indiach czy Hiszpanii, całkiem dobrze
prosperował, nie żywiąc przed nim obaw 

Problem mają jedynie ci, którzy są samozwańczymi
prorokami, Niewolnikami lub kanałami łączącymi, bo
chcą się podstawić na miejsce kogoś innego... lub też
ci, którzy takie guru gloryfikują i łykną każdy gwałt na
logice, byle by tylko podziwiać niosących światłość... Judy 16.

A doszukiwać się zafałszowań nie ma sensu, bowiem
aby to robić, trzeba mieć dowody. Inaczej, jest to
wykręcanie pisma dokładnie w tym samym celu w
jakim jest ono wbrew logice interpretowane. Zresztą
to że Piotry są Szafarzami, w niczym przecież nie
wadzi, więc czemu ludziom tak to przeszkadza? 
Czy naprawdę potrzebują kogoś kto będzie ich
prowadził na postronku wpierając swą doskonałość? [Obrazek: icon_rolleyes.gif]
Co do fałszerstwa to nie można też tego zarzucić,
ponieważ już na samym początku były grupy które by
bardzo chętnie takie oszustwo wykryły oraz nagłośniły...
A śladów takich działań brak póki co...


(........................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...707#283707

Aha, zapomniałem jeszcze o jednym.

Czemu Jezus akurat Piotra nazwał skałą?
Po jakiego grzyba dał mu takie przezwisko?
Po nic? Gdy Bóg zmieniał imię Abrama i Saraj,
gdy zmieniał imię Jakuba na Izrael miał w
tym określony cel - co więcej cel ten był
długofalowy, obliczony na wiele stuleci...

Czemu wszystkich swych apostołów nie
nazwał skałami vel nawet odłupkami
skalnymi... od czego ten odłupek się
odłupał... Skoro Jezus jest Petrą, to
czemu tylko Symeon jest Petrosem?

Sumując:

1. Szymon to skała (Kefa, Petros) nie bez kozery.
2. Na tej skale Jezus buduje kościół.
3. Piotr dostaje klucze królestwa.
4. Klucze są symbolem urzędu szafarza.
5. Szafarz jest jeden (jak Eliakim)
6. Szafarz zamyka i otwiera - Piotr związuje i rozwiązuje.
7. Piotr ma karmić i paść baranki.
8. Niewolnik-Szafarz ma rozdawać pokarm.
9. Ten szafarz ma być ustanowiony nad czeladzią.
10. Ustanawiającym jest Jezus.
11. Jezus nie pozostawił po sobie chaosu.
12. Kościoła zbudowanego na Piotrze bramy piekielne mają nie przemóc.
13. Kościół Rzymski jako jedyny ostał się przed Saracenami.
14. Ten szafarz ma być przez cały czas aż do paruzji.
15. Istnienie szafarza nie oznacza, że musi być wierny.
16. Wszyscy chrześcijanie mają czuwać, nie patrząc na to jak szafarz się zachowuje.
17. Jezus założył jeden kościół. Zrobił to w I wieku, a nie w XIX czy XX.
18. Jezus ma jedną czeladź nad którą ma jednego szafarza.
19. Czeladź zaistniała w I wieku, a nie w XX, a ponieważ Jezusa zabrakło, to ustanowił szafarza.
20. Przez pierwsze 1000 lat był jeden niepodzielny kościół, mający swoje korzenie w I wieku.
21. Czasem jakieś grupki się odszczepiały, ale to był margines. Nie były tez powołane przez Jezusa.
22. Przykładem jest starożytny Izrael.
23. Była tam tylko jedna prawowita linia arcykapłańska.
24. Późniejszy podział na Izrael i Judę, nie spowodował nieważności arcykapłana w Judzie.
25. Ustanowienie kościoła państwowego w Izraelu, nie spowodowało jego automatycznego odrzucenia.
26. Złe postępowanie arcykapłanów, znacznie gorsze niż papieży, nie spowodowało, że przestali być prawdziwi.
27. Również złe postępowanie dynastii Dawida nie unieważniło sukcesji.
28. Obie sukcesje trwały aż do czasów Jezusa a nawet do zburzenia świątyni i były uznawane przez chrześcijan.
29. Od czasów I wieku, żadnego swego rozporządzenia Jezus nie zmienił.
30. Zatem, należy wnioskować, że:
a) tak będzie aż do czasu przyjścia Pana.
b) Sukcesja apostolska obowiązuje.
c) Szafarzem jest Kefas - skała.
d) Kościoły państwowe, które też mają sukcesję, zajmują pozycję podobna do Królestwa Północnego.
e) Grupy, które powstały w przeciągu dziejów należy rozpatrywać jako to esseńczyków, faryzeuszy, sadyceuszy.
f) Były to ugrupowania w łonie jednego Kahału, które uważały siebie za jedne prawdziwe.
g) Jezus żadnego za jedyne prawdziwe nie uznał - nawet esseńczyków którzy oczekiwali ówczesnej "paruzji".
h) Szafarza należy szanować, nawet gdy postępuje źle.
i) Szafarza i innych szafarków osądzi Jezus gdy przybędzie.
j) Kościół Jezusa miał trwać od samego początku po czasy końca.
k) Sukcesja apostolska przez 2000 lat nigdy nie została przerwana.(..........................)


http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...720#283720

Nie można Aeliocie tych wersetów rozbijać w taki sposób, bo wówczas źle się je pojmie.

Te szafarki, pełnią podobną rolę co szafarz, tyle że ustanowili się sami i zerwali łączność
ze Wspólnotą powszechną nie mając żadnej sukcesji. Bo to też jest różnica, w odróżnieniu
od skłóconych kościołów Rzymskim i prawosławnymi czy protestanckimi - które zachowały
tę samą sukcesję - tyle, że podszfarze postanowili nie odzywać się do Szafarza głównego.
W tych kościołach nikt nie twierdzi, że jest tym jedynym szafarzem. A gdy ich się
przyciśnie, to nawet są w stanie przyznać, że ten w Rzymie, jest tym jedynym.
Oni po prostu są samodzielni - sytuacja jest taka, jak z państwowym kościołem
stworzonym przez Jeroboama.

Natomiast takie grupy jak założone przez Mormona, Branhama, Russela czy Whiteową,
od samego początku są skupione na osobie wodza nie posiadającego żadnej sukcesji,
który po prostu oznajmił, że ma najprawdziwszą prawdę spadłą z nieba i teraz to on
jest tym jedynym prawdziwym kościołem, a ten sukcesyjny jest fałszywy. Tyle, że
to ten fałszywy został założony przez Jezusa, a ci pojawili się jak królik z kapelusza,
twierdząc, że to co założył Jezus przestało istnieć w 100 r. n.e. - zupełnie bez sensu.
Gdyby nie twierdzili że są powołani przez Jezusa, to ok. (jak Amisze) - mogą sobie
być, bo takie grupki były w Judzie w I wieku. Ale jak któraś przypisuje sobie boskie
natchnienie, a do tego głosi oczywiste bzdury, to raczej szafarzem a już na pewno
wiernym nie jest. Gdyby dobrze nauczali, to Jezus by ich jakoś tam nagrodził, jednak
też nie byliby TYM ustanowionym przez Jezusa. To, że Jeremiasz dobrze nauczał, nie
oznacza że zastąpił Arcykapłana, nieprawdaż? Podszafarzami są też wszyscy, którzy
mają urząd (starsi, pastorzy, biskupi, diakoni, patriarchowie) bo oni też w jakiś sposób
rozdają pokarm, tyle, że nie są TYM Szafarzem, tak jak kilka tysięcy kapłanów, lewitów
i rabbich nie było TYM Kapłanem t.j. arcykapłanem, choć też uczestniczyli w kamieniu.

No i odbiegłem od meritum i zapomniałem co chciałem napisać [Obrazek: icon_smile.gif]

(...)

Ale nigdzie Jezus nie daje do zrozumienia, że w międzyczasie ktoś go zastąpi.
A gdyby nawet to jak to udowodnisz? Wyliczysz sobie 1919 rok? Nie da się.
Tu musi bezpośrednio zadziałąć Jezus, by nie było wątpliwości. Gdy usunie
szebnę i ustanowi eliakima na jego miejsce, to będzie to na 100% pewne.
No chyba, że szebna zawróci ze złej drogi, choć Jezus wskazał, że nie... [Obrazek: icon_sad.gif]

(...)

Nie.
Ci wymienieni to wszyscy inni chrześcijanie, bez względu na funkcję.
Aaa no i tu trzeba wrócić to tego rozbijania tekstu o którym chciałem pisać [Obrazek: icon_smile.gif]

Jezus najpierw mówi o wszystkich, a na pytanie Piotra, o kogo chodzi uszczegóławia.
Na koniec podsumowuje, jak każdy z niewolników (czyli każdy chrześcijanin) będzie osądzony.

Cały fragment brzmi tak:

„Niech wasze lędźwie będą przepasane, a wasze lampy niech płoną, 36 wy sami zaś bądźcie podobni do ludzi, którzy oczekują swego pana powracającego z wesela, żeby gdy przybędzie i zapuka, od razu mu otworzyć. 37 Szczęśliwi ci niewolnicy, których pan, przybywszy, zastanie czuwających! Zaprawdę wam mówię: Przepasze się i każe im się ułożyć przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. 38 A gdyby przybył o drugiej straży, czy nawet o trzeciej, i tak ich zastał, są szczęśliwi! 39 Ale wiedzcie to, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 40 Wy też stale bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”.

Ergo wszyscy są niewolnikami i wszyscy mają czuwać.

I tu pada kluczowe pytanie Piotra (tej skały... może dlatego, Jezus użył tu formy pytającej,
bo właśnie TEN go się pytał... ) na które nie dostał odpowiedzi wprost, a wynika z niej,
że szafarza wówczas (wg WTS w 31 r. lub Galilea w 29/30 r.) jeszcze nie było.

41 Wtedy Piotr rzekł: „Panie, czy kierujesz ten przykład do nas, czy też do wszystkich?”

Najpierw pyta retorycznie o szafarzu:

42 A Pan rzekł: „Kto rzeczywiście jest szafarzem wiernym, roztropnym, którego pan ustanowi nad swym gronem sług, aby im dawał odmierzone porcje pokarmu we właściwym czasie? 43 Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! 44 Mówię wam zgodnie z prawdą: Ustanowi go nad całym swoim mieniem. 45 Ale gdyby ów niewolnik rzekł w swoim sercu: ‚Mój pan zwleka z przyjściem’ i gdyby zaczął bić służących i służące oraz jeść i pić, i się upijać, 46 pan owego niewolnika przyjdzie w dniu, w którym ten się go nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, i ukarze go z największą surowością, i wyznaczy mu dział z niewiernymi.

Jezus mówi cały czas o jednym i tym samym, szczególnym niewolniku, którego
Pan ustanowi szafarzem, a po przybyciu zastanie go czyniącego dobrze lub źle.
W Mateusza Jezus nazywa go już złym, stąd sugestia, że nie okaże się wierny.
Ma to też związek z innymi proroctwami, ale to już za szeroki temat [Obrazek: icon_smile.gif]

I dalej Jezus mówi już o zwykłych niewolnikach, z których jedni rozpoznają wolę Pana a
drudzy nie. Jezus mówi, że wtedy - tzn, wówczas, gdy Szafarz zacznie się upijać
i wydawać złe polecenia, niewolnicy Pana staną przed wyborem: albo słuchać się Pana,
wbrew zdegenerowanemu szafarzowi, albo postępować tak jak mówi degenerat, no bo
wszyscy tak robią, tak wygodnie, i zawsze tak było... 

47 Wtedy ów niewolnik, który zrozumiał wolę swego pana, ale się nie przygotował ani nie postąpił zgodnie z jego wolą, otrzyma wiele uderzeń. 48 Ten zaś, który nie zrozumiał i czynił to, za co zasłużył na uderzenia, otrzyma ich niewiele. Istotnie, komu dużo dano, od tego dużo się będzie żądać; a komu ludzie dużo powierzają, od tego będą żądać więcej niż zwykle.

Jest to zgodne z tym co mówił wielokrotnie:

Stale patrzcie, wciąż czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy jest wyznaczony czas. 34 Rzecz ma się tak, jak z człowiekiem, który udając się w podróż za granicę, pozostawił swój dom i dał władzę swoim niewolnikom, każdemu jego pracę, a odźwiernemu kazał czuwać. 35 Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy pod koniec dnia, czy o północy, czy z pianiem kogutów, czy wcześnie rano — 36 żeby gdy nagle przybędzie, nie zastał was śpiących. 37 Ale co mówię wam, mówię wszystkim: Czuwajcie”.

Jak widać, są niewolnicy, którzy mają swoje zajęcie, ale jest też odźwierny!.
Jednak pomimo istnienia odźwiernego, czuwać mają wszyscy. Którego z niewolników
Jezus uczynił odźwiernym? Z tekstu wynika, że odźwierny jest od samego początku,
tzn. od momentu, gdy człowiek (Jezus) udał się za granicę...

Ten sam kontekst mamy w Mateusza:

O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec. 37 Jakie bowiem były dni Noego, taka też będzie obecność Syna Człowieczego. 38 Bo jacy byli w owych dniach przed potopem — jedli i pili, mężczyźni się żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki, 39 i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich — tak będzie z obecnością Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwaj będą w polu: jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony; 41 dwie będą mleć w żarnach: jedna będzie wzięta, a druga pozostawiona. 42 Dlatego czuwajcie, gdyż nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie.
43 „Ale wiedzcie to jedno, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 44 Dlatego i wy okażcie się gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.


Kim jest gospodarz? [Obrazek: icon_smile.gif]
A czuwac jednak mają wszyscy.
I dalej jednym tchem Jezus mówi o tym Niewolniku nad Niewolnikami:

45 „Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi swojej, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? 46 Szczęśliwy ów niewolnik, jeśli jego pan, przybywszy, zastanie go tak czyniącego! 47 Zaprawdę wam mówię: Ustanowi go nad całym swoim mieniem. 48 „Ale gdyby ów zły niewolnik rzekł w swoim sercu: ‚Mój pan zwleka’ 49 i gdyby zaczął bić swych współniewolników oraz jeść i pić z niepoprawnymi pijakami, 50 pan owego niewolnika przyjdzie w dniu, którego ten się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, 51 i ukarze go z największą surowością, i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płakał i zgrzytał zębami.

No i dalej, opisując, że niewolnik-szafarz okaże się niewierny
jednym tchem pokazuje alternatywę dla całej reszty czuwających:
(czyli tak samo jak w Łukasza, tylko innymi słowami - różnica 2 lat)

25 „Wtedy (wtedy gdy Pan przybędzie i zastanie niewolnika złym) królestwo niebios stanie się podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły oblubieńcowi na spotkanie. 2 Pięć z nich było głupich, (bo oglądały się na Szafarza który zaspał jak i one a na końcu okazał się złym) a pięć roztropnych.(bo czuwały nie oglądając się na złego niewolnika) 3 Głupie bowiem wzięły swoje lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy, 4 natomiast roztropne wzięły oliwę do pojemników, a także swoje lampy. 5 Gdy oblubieniec się opóźniał, wszystkie skłoniły głowy i posnęły. 6 W samym środku nocy rozległ się okrzyk: ‚Oto oblubieniec! Wyjdźcie mu na spotkanie’. 7 Wtedy wszystkie te dziewice powstały i doprowadziły swoje lampy do porządku. 8 Głupie rzekły do roztropnych: ‚Dajcie nam trochę waszej oliwy, gdyż nasze lampy gasną’. 9 Roztropne odpowiedziały tymi słowy: ‚Mogłoby nie wystarczyć dla nas i dla was. Idźcie raczej do sprzedających i sobie kupcie’. 10 Gdy one poszły kupić, oblubieniec przybył i dziewice, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną; i zamknięto drzwi. 11 Potem przyszły też pozostałe dziewice, mówiąc: ‚Panie, panie, otwórz nam!’ 12 On, odpowiadając, rzekł: ‚Mówię wam prawdę — nie znam was’.
13 „Dlatego stale czuwajcie, gdyż nie znacie ani dnia, ani godziny


A więc wszyscy mają czuwać, nie zależnie od postępowania Niewolnika-Szafarza.
Dalej Jezus mówi, że każdy z niewolników otrzymuje swoją pracę, czyli tak jak
we fragmencie z Marka, gdzie każdy ma swoją robotę, a odźwierny czuwa.

Potem Jezus tym samym tchem mówi, że źli niewolnicy (w tym szafarz) zostaną
wyrzuceni na zewnątrz (czyli następuje zebranie chwastów jak w 13 rozdziale).
Po oczyszczeniu chrześcijaństwa, Jezus przystępuje do sądzenia pogan i dzieli ich
na owce i kozy... Kurczę, to wszystko jest tak powiązane, ze musiałbym książkę
napisać [Obrazek: icon_smile.gif] Zauważ, że Jezus wszystko to ciągnie jednym wątkiem od początku 24
rozdziału aż do końca 25.


(........................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...728#283728


Przypomniało mi się jeszcze jedno a propos Piotra!

Szymonie, Szymonie, oto Szatan zażądał, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja błagałem za tobą, by twoja wiara nie ustała; a ty, gdy kiedyś wrócisz, umacniaj swych braci”. Wtedy on rzekł do niego: „Panie, jestem gotów iść z tobą i do więzienia, i na śmierć”. Ale on powiedział: „Mówię ci, Piotrze: Kogut dzisiaj nie zapieje, dopóki ty trzy razy się nie zaprzesz, że mnie znasz.

Dlaczego to akurat Piotr miał ich umacniać?

Gdy zajrzymy do Dziejów, to przez pierwsze
ok. 12 rozdziałów Piotr gra pierwsze skrzypce...
dlaczego?

(...)

Przynależność aż takiego znaczenia nie ma, bo np. kościoły prawosławne i protestanckie
wywodzą się z tej samej, pierwotnej, choć także obecnie zachwaszczonej tradycji... no a
kościółki odpryskowe, są często grupami dobrych chęci... ale też z chwastami... trynitarnymi [Obrazek: icon_razz.gif]
A gdzie aktualnie uczęszczasz de facto...?


(.....................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...756#283756

A bo ja wiem - trzeba by zapytać Pana Jezusa. [Obrazek: icon_razz.gif]
A tak poważnie, no to chyba dlatego że był tym założonym przez Pana.
Przez 1000 lat kościół był jeden.

Ważne szczegóły:
Większoścć zapewne czytających nie widzi żadnej różnicy
pomiędzy Kościołem Rzymskim (Rzymsko-Katolickim),
a Kościołem Katolickim. A różnica jest duża.

1) W pierwszych wiekach był jeden Kościół Powszechny.

2) Nawet w najlepszych czasach, gdy furorę robili arianie, to oni
się uważali za Kościół Katolicki, a resztę uważano za heretyków.

3) Po schizmie w 1054 roku, kościoły wschodnie nadal pozostały
kościołem katolickim. Może obecnie tej nazwy się nie używa, ale
jeszcze w XIX wieku ona funkcjonowała. Np. wydany w 1823 roku
prawosławny katechizm zawiera w tytule pełną oficjalną nazwę:
Powszechny/Szczegółowy chrześcijański katechizm Prawowiernego
Katolickiego Wschodniego Kościoła.


4. Kościół Rzymski to tylko jeden z kilkunastu obrządków jakie
kumuluje w sobie Kościół Powszechny podległy biskupowi Rzymu.
Mylenie tych dwóch pojęć powoduje czasem trudności w rozumieniu
o czym jest mowa i dlaczego akurat ten rzymski miałby być debest.
A to nie rzymski jest de best, bo rzymski to tylko obrządek łaciński.

Jak widać powszechność była od zarania i była jedna w powszechnym mniemaniu...(..............................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...835#283835


1. Kościół Rzymski to nie to samo co Powszechny.
2. Nie chodzi o to, że Kościół Powszechny (w tym Rzymski) uczy źle,
tylko chodzi o ustalenie, kogo Jezus ustanowił szafarzem po swoim odejściu.

Jak bardzo dobrze wiesz, w Izraelu, kapłani uczyli o wiele gorsze rzeczy niż Biskup Rzymu.
Uczyli np. że Baal jest Bogiem.
Uczyli, że należy czcić Asztarte.
Uprawiali rytualne orgie.
W świątyni Jerozolimskiej (a nie jakimś tam kościółku czy bazylice) był oficjalny nierządnik.
Na dziedzińcu świątyni (a nie jakieś tam katedry) kłaniano się Słońcu.
Czczono Tammuza...
W Betel i w Dan stały dwa złote cielce.
itd itp.

Za to wszystko Izraelici i Żydzi zostali wyrżnięci a resztka poszła na wygnanie.
Nie spowodowało to automatycznie tego, że wybrani przez Jahwe kapłani aarońscy,
że wybrani przez Jehowę Lewici, że wybrany przez JHWH Naród stał się religią
nieprawdziwą. Nadal Bóg uznawał kapłaństwo aaronowe i nadal był to JEGO naród.

Popatrz na Sedekiasza.
Jeszcze tuż przed samym zburzeniem, gdy nie było co jeść a Babilończycy rozwalali bramę, Jehowa dawał mu szansę.
Nie kazał Jeremiaszowi obwoływać się jedyną prawdziwą religią.
Nie kazał Jeremiaszowi być nowym prawdziwym królem lub kapłanem.
To samo było i potem aż do czasów Jezusa.

Wtedy też byli tacy, którzy tak uważali.
Izolowali się od ludzi i czekali na rychły "armagedon" na pustyni 200 lat (esseńczcy).
Inni powracali do korzeni uznając tylko to co było na początku (sadyceusze).
Kolejni podkreślali wszystkie nieistotne szczegóły jakie można tylko było znaleźć (faryzeusze).
Byli też tacy, co chcieli siłą utworzyć jedyną prawdziwą religię (zeloci).
Byli też tacy, którzy dokonywali aktów terrorystycznych (sykaryjczycy).
Byli też tacy, którzy podawali się tak jak ty, za mesjaszy, aniołów, świadków, eliaszy itp. (np. Teudas czy Judas Galilejczyk)
Byli też tacy którzy trzymali z władzą narodową i coś tam próbowali wskórać (stronnictwo Heroda).
No i byli także ci, którzy niczym innym się nie zajmowali niż badaniem pisma (uczeni w piśmie).

Tylko, że przyszedł Jezus, i żadnej z tych jedynie prawdziwych grup nie uznał.
Jedyne co uznawał, to Świątynię Jerozolimską i kanoniczne kapłaństwo.
Nie oznaczało to wcale, że Jezus ich pochwalił.
Wręcz przeciwnie. Zganił ich wszystkich, łącznie z kanonicznym kapłaństwem.
A ci, którzy podawali się za ówczesnych lucyferów poginęli, o czym zaświadczył m.in. Gamaliel, razem ze swymi urojeniami.

Ze wszystkich tych grupek, to tylko praAmisze zyskali uznanie, ale to było jeszcze za czasów Jeremiasza...


(.....................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...844#283844

Nie chodzi Lucku to wierzenia, ale o sukcesję.
Biskupi w Nicei z powietrza się nie wzięli.
Tak samo, jak kapłani w Izraelu.
Tamci propagowali Baala i Asztarte.
Ci propagują Trócję i Madonnę.
Przy czym to jest lajt w porównaniu do tamtego...


(...............)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...956#283956

Wczoraj wieczorem poczytałem sobie Biblię słowiańską opartą na
bizantyjskiej tradycji tekstualnej i znalazłem tam dwie ciekawostki:

1. W MT tak samo jak w ŁK mamy czas przyszły - ustanowi.
Jednak większość biblistów na podstawie manuskryptów jest
zgodna, że lekcja ustanowił jest właściwsza i starsza. Ok.

Gdy się czyta cały kontekst Mt można by uznać, że Jezus
mówi o ustanowieniu tego Niewolnika dopiero gdy przyjdzie,
co by sugerowało, że mówi o wszystkich chrześcijanach,
jednak, przeczy temu to, że a) ma rozdawać pokarm
członkom czeladzi (zatem nie poganom), b) Pan ma zastać
go tak czyniącym - ergo, musi być ustanowiony przed tym
faktem - i zajmować się rozdawaniem podczas nieobecności
Pana. Wiemy, że Pan jest nieobecny od wniebowstąpienia.
Zatem niewolnik musi być ustanowiony w okolicach tego
wydarzenia, po jego rozmowie z Piotrem w Galilei.

2. I tu jest kolejny haczyk, który przeczy temu, że Jezus
mówi o wszystkich niewolnikach, tak jak to czyni w innych
przypowieściach. Mianowicie, w Łk Jezus wyraźnie mówi
o szczególnym rodzaju niewolnika którego nazywa szafarzem.

W Biblii Słowiańskiej nazwany on jest строитєль.
To słowo oznacza: organizator, rządca;
строитєль дому: ekonom, klucznik.
I w tym właśnie ostatnim sensie, jest użyte
to słowo w Iz 22:15 w stosunku do Szebny!
Czyli tak samo jak w naszych przekładach,
obie postaci określone są tym samym słowem.
Natomiast stroitelstvo oznacza zarządzanie,
umiejętność, kierowania, administrowania.
Czyli kto jest klucznikiem? [Obrazek: icon_smile.gif]

W Łukasza w greckim tekście występuje słowo oikonomos.
Słownik Abramowiczówny podaje znaczenia: zarządzający domem;
gospodarz, pan domu;
(w ogóle: ) kierownik, zarządca;
szafarz, zarządca;
, w r. żeńskim: pani domu, gospodyni;

oikonomikos: gospodarny, umiejący gospodarzyć,
zarządzać domem, zapobiegliwy, oszczędny, dobry
gospodarz, gospodarka państwowa, gospodarka domowa,
władza patriarchalna.

oikonomeo: zarządzać czymś jako gospodarz,
gospodarzyć, porządkować czymś, regulować, wydzielać,
obrabiać, opracowywać, (o państwowych urzędnikach):
zarządzać, administrować, a także być gospodarzem domu.

natomiast oikonomia:
zarządzanie domem, gospodarka, gospodarowanie, dbanie o mienie,
gospodarstwo domowe, zarząd, kierowanie, (o państwie): zarządzanie,
organizacja, zasady rządzenia, zarządzanie
, urządzenie, włodarstwo, zrządzenie.

No i stąd nasze polskie słowo... ekonom.
Jak ktoś był słaby z historii to przypominam,
że to był taki karbowy, który poganiał leniwych
chłopów na polu pana do roboty batem po plecach [Obrazek: icon_razz.gif]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekonom

Jak widać, z tych wszystkich przykładów, Jezus mówił
w Łukasza o kimś kto ma zarządzać jego domem i
czeladzią, którzy są nazwani współniewolnikami.
W innych przypowieściach mówił o gospodarzu domu
który czeka na złodzieja, albo o odźwiernym któremu
kazał czuwać a innym niewolnikom dał zajęcie.

W IX wieku przetłumaczono to słowo też jako klucznik,
co akurat jest kompatybilne z biblijnym opisem urzędu
szafarza. Słowo to, też było używane na oznaczenie
prefekta cesarskiego. Rzecz ciekawa, Wulgata oddaje
to słowo w Łk jako dispensator które kojarzy się
z wydawaniem dyspozycji i dysponowaniem czymś.
W łacinie posiada znaczenia: zarządca, księgowy,
gospodarz i kasjer. Tak samo tłumaczy angielski
przekład Septuaginty w Iz 22:15 odnośnie Szebny...
Wulgata nazywa go paepositium templi... pierwszy,
primus, premier w świątyni, miejscu świętym... a
przynajmniej ja tak tez zwrot rozumiem...

Mamy zatem wszelkie podstawy by uważać, że
Jezus mówił, że będzie ustanowiony podczas jego
nieobecności, która zaczęła się w 33 roku, aż do
jego przyjścia jakiś oikonomos, czyli: ekonom,
klucznik, organizator, rządca, szafarz, zarządca,
zarządca domu, gospodarz, odźwierny, pan domu,
kierownik, patriarcha, administrator, włodarz, skarbnik,
księgowy, kasjer, rozdający miarki żyta niewolnikom.

Jako że słowo szafarz stało się słowem literackim,
nieco niezrozumiałym, to zobaczmy co podają inne
polskie przekłady: ekumeniczny: zarządca,
podobnie paulińska i poznańska; nowe przymierze
popowski, kubiak i jerozolimska: rządca;
Brandtstetter: włodarz.

Kto to? [Obrazek: icon_smile.gif]

(......................)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...387#339387

Współczesny Ruski Przekład wydany w
2011 roku przez (Brytyjskie) Rosyjskie
Towarzystwo Biblijne, werset wtóry z
dziesiątego rozdziału Ewangelii według
Mateusza oddaje tak:

Oto imiona dwunastu apostołów:
pierwszy śród nich Szymon, z
przezwiskiem Piotr, i jego brat
Andrzej, Jakub syn Zebedeusza,
i jego brat Jan.


Jakoś nie bardzo mi się wydaje,
aby protestanci na zamówienie
prawosławnych specjalnie byli
skłonni fałszować ten werset...  rolleyes2  

(..............)

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph...706#339706


Mateusza 16:17-19.

Szczęśliwy tyś człowiek, Szymonie, synu Jony - powiedział On - dlatego,
że tobie odkryli to nie ludzie, a Mój Niebiański Ojciec. Z tego powodu Ja
mówię tobie: tyś - Skała, i na tej skale ja wzniosę mój Kościół, i nawet
siły Piekła go nie przemogą. Dam Ja tobie klucze od Królestwa Niebios,
i to, co ty zakażesz na Ziemi, zakażą w Niebiosach, a co dozwolisz na
Ziemi, dozwolą w Niebiosach.


Normalnie protestancko-prawosławny spisek antykatolicki pełną parą... [Obrazek: 1CRAZY.GIF]
[Obrazek: 39891-HolyBible-Bible-read-ThinkstockPho...00w.tn.jpg]Niedostępny
  Odpowiedz
#2
Mała a ważna uwaga:

Celem powyższego wywodu NIE JEST udowodnienie, że papież jest git, ani nawet prawowitości jego urzędu,
ani to, że należy go słuchać, bić mu pokłony czy podniecać się jego działaniami jakiekolwiek by one nie były,
gdyż ten tekst w sposób niedwuznaczny wskazuje na to, że papież jest odstępcą i apostatą dużego formatu!
Jak ktoś tego nie widzi, to nic dziwnego, że nie jest w stanie zrozumieć prostych wersetów biblijnych.

Celem było biblijne wykazanie bez anulowania czy ignorowania jakiegokolwiek fragmentu Pisma Świętego,
iż mimo prawdziwości wersetów biblijnych dotyczących istnienia Niewolnika Wiernego i Roztropnego (oraz
ich - jakby nie było właściwej - świadkistycznej interpretacji), taki organ jak CK (i jemu podobne) NIE SĄ
tym NWiR - za którego się podają. Nie są nie dlatego, że taki byt w ogóle nie istnieje (albo, że Biblia o nim
nie wspomina) ale dlatego, że ktoś inny został już TYM NWiR ustanowiony, a Pismo Święte przed ponownym
przyjściem Jezusa żadnego innego ni nowego nie przewiduje - ani współ, ani zamiast; więc nie ma co się
stresować tym, że nie jest się posłusznym wobec Niewolnika, który sam siebie ustanowił, gdy się wie, że
ten samozwańczy niewolnik nie uczy w 100% biblijnie - bo ani nie jest on tym niewolnikiem, za którego
się podaje, ani nie naucza poprawnie, zwłaszcza, że nie ma takiego obowiązku aby słuchać się nawet
tego właściwego, gdy uczy błędnie - nie oznacza to jednak braku szacunku.

Ergo:
poprawne wskazanie właściwego szafarza jest najlepszym dowodem na nieprawdziwość wannabeich.
Bo jak ktoś podważa jedną z nauk biblijnych (a taką nauką jest istnienie Odźwiernego) to już popadł w
odstępstwo i zwalcza (może w małej skali, ale jednak) tekst biblijny - a więc nie uniknie kolejnych herezyj.

Nie oznacza to też, że jak ktoś naucza poprawnie, to nie należy się go słuchać, nawet, jeśli byłby
w jakiejś samopowstałej grupie - ale taki ktoś najpewniej nie podawałby się za TEGO Niewolnika,
ani nie podpierał by się twierdzeniami, że to Jezus osobiście go ustanowił pod/współ/zamiast.
[Obrazek: 39891-HolyBible-Bible-read-ThinkstockPho...00w.tn.jpg][-] Następujący 1 Użytkownik lubi/lubią ten post:
  • Wasyl
Niedostępny
  Odpowiedz
#3
Przykład żydowskich herezyj i apostazyj...

4 stycznia 2016

https://www.facebook.com/Rethel.Nibelung...2900814421

Komentarz do tego filmidła: https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/w...89573.html

[video=LiveLeak]https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/w-swiecie-judaizmu,189573.html[/video]

A teraz o herezjach żydowskich:
1. 11 sek - Na synagodzie aż krzyczy Gwiazda Refana???
2. 40 sek - Jarmułka/nakrycie głowy w trakcie modlitwy. Paweł (którego uczył Gamaliel!) nauczał: jeżeli mężczyzna modli się z nakrytą głową hańbi swą głowę (oczywiście na mrozie minus 50 st nakrycie byłoby w pełni zrozumiałe [Obrazek: 1f642.png]:) )
3. 50 sek - Kobieta nie modli się z nakrytą głową - zatem wg Pawła także hańbi swą głowę znieważając w dodatku aniołów.
4. Co do stroju modlącego, zacytuję rabbiego Jeszuę: "Wszystkie swe uczynki spełniają, żeby ich ludzie widzieli; bo poszerzają pudełeczka [z fragmentami Pisma], które noszą dla ochrony, i powiększają frędzle swych szat" - najwyraźniej nic się od tamtej pory nie zmieniło... minęło 2000 lat, a jest jeszcze gorzej, bo teraz to już nawet wierzyć nie trzeba - wystarczy pro forma dla zachowania kultury.
5. 1:30 - Muszą się kiwać (rzekomo kłaniać) w czasie modlitwy? Nie ma takiego nakazu w Biblii. Przypominają tym muzułmanów ze szkół koranicznych. Może to jakaś bliskowschodnia praktyka?
6. 1:45 - BOMBA! Bóg się nazywa Haszem. I wszystko jasne, oni czczą jakiegoś Haszema, a nie Jehowę. Widać po reakcji rozmówcy, że pytanie niekomfortowe dla niego, lecz odpowiedział niemal z automatu po minimalnym wahaniu [Obrazek: 1f642.png]:) A może oni wierzą w dziadka Mahometa, Haszema? [Obrazek: 1f62e.png]:o
7. 2:20 - Bar-micwy w Biblii też nie ma (choć nic złego raczej w niej nie ma), a bat-micwa, to już w ogóle wymysł ateistyczny z XX wieku.
8. 2:35 - Tora to wszystkie żydowskie przepisy? Raz że większości ich nie przestrzegają, to dwa, wszystkie przepisy są w Talmudzie. Pewnie to miał na myśli mówiąc 'Tora', bowiem talmud to spisana tora ustna.
9. 3:15 - Whats the parsha pani Zosia? [Obrazek: 1f603.png]:D fajne [Obrazek: 1f642.png]:)
10. 3:50 - Tu poprawnie mówi. Dobrze by było, aby loveliści czyniący z Jezusa rebelianta antymojżeszowego wbili to sobie do głów.
11. 4:17 - Rabin kobieta? Herezja na maksa. Paweł nauczał, ze nie wolno...
12. 4:30 - Chyba ze wstydu zakrywa twarz rękoma [Obrazek: 1f603.png]:D
13. 6.00 - Jom Kippur, Bóg wybaczy? A niby jak, skoro ofiar w ten dzień ni w żaden inny nie składają... To kolejna herezja i łamanie Prawa Mojżeszowego. Chyba nawet za takie bezczeszczenie powinno być kamienowanie...
14. 6:50 - Jak obchodzą wszystkie święta żydowskie, to zasługują na śmierć. Chociażby Paschę należy obchodzić na górze Moria (tj w świątyni, której nie ma!) i koniecznie trzeba zabić baranka ofiarnego. Kto tego nie zrobi, musi ponieść śmierć wg PM.
15. 7:00 - Mezuza - skoro już tak dosłownie to rozumieją, to powinni tam wkładać całą Torę, a nie dwa wersety na krzyż.
16. 7:08 - Na szyi znowu gwiazda Refana/Kewana/Saturna/Seby. Najwyraźniej ta moda trwa co najmniej od czasów Amosa, a pewnie i wcześniej, czyli pi razy drzwi od 3000 lat "noszą gwiazdę swego boga, którego sobie uczynili".
17: 7:14 - Matrylineaż. Kolejna herezja. Zwłaszcza w kontekście Tory i przymierza. W takim kontekście to jest to nawet jedna z najstraszniejszych herezyj choć pozornie nieszkodliwa.
18. 7:43 - A niektórzy dziwią się dlaczego ja twierdzę, że Islam i Judaizm to bardzo sfeminizowane religie [Obrazek: 1f609.png];) No i cytat z Biblii sprzed 2800 lat: "Jeśli chodzi o mój lud, wyznaczający mu zadania obchodzą się z nim surowo, a panują nad nim kobiety. Ludu mój, prowadzący cię sprawiają, że się błąkasz, wypaczyli też drogę twoich ścieżek."
19. 7:55 - Robi to dla dziadków, czyli czysto kulturalna sprawa, wiary niewymagająca.
20. Córka żydówką, ojciec (chyba nie powiedzieli kto on) zahukany i (jeśli nie Żyd) wisi mu, że córka nie będzie miała jego tożsamości. A jeśli żyd - to zrozumiałe jest, czemu Ezdrasz zabronił żenić się z nieżydówkami przy takim podejściu. [Obrazek: 1f642.png]:) Choć konwertować i tak każda może.
A to jest tylko drobny wycinek.... więc ileż żydzi przez te wieki natworzyli herezyj? Aż strach pomyśleć...
[Obrazek: 39891-HolyBible-Bible-read-ThinkstockPho...00w.tn.jpg][-] Następujący 1 Użytkownik lubi/lubią ten post:
  • Krystian
Niedostępny
  Odpowiedz
#4
I jako dodatek do Postu o "Niewolniku...", fejsbókowy post z 26 XII 2015
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=...392&type=3

Pytanie do tych, którzy nie wierzą
Jezusowi i zmieniają historię świata.

Co się stało ze świątynnymi artefaktami
po zburzeniu Jerozolimy w 70 roku n.e.?

Mała podpowiedź obrazkiem.

[Obrazek: 10418201_1523230351338676_86491072802458...e=5BF97E62]

========================

Edit:

Widzę, że podpowiedź nie uchroniła przed fantazją. No cóż...

Do czego piję obrazkiem?

Ano do tego, że po zburzeniu świątyni wszystkie sprzęty z menorą na czele powędrowały do Rzymu. W odróżnieniu od poprzedniego zburzenia, Żydzi wraz z tymi artefaktami nie migrowali ani nie znaleźli się jako grupa w "niewoli rzymskiej" jak to było w 587/607 p.n.e. Trzeba też pamiętać, ze Jerozolima została zburzona przez Jezusa który tylko posłużył się Rzymianami do wykonania wyroku.

Bardzo ciekawie w całą tę podróż przedmiotów świątynnych wpisują się słowa Jezusa o tym, że on jest światłością i chlebem (główne przedmioty świątynne) i że jego uczniowie są światłością także. Jezus mówił również o tym, że Królestwo zostanie zabrane żydom, a dane innemu narodowi. Gdy dołożymy do tego brak przesiedlenia żydów do Rzymu (a było kilkakrotne ich wypędzenie z tego miasta), zapewnienie Jezusa, że Kościoła piotrowego bramy piekielne nie przemogą, że Piotr będzie miał klucze i będzie pasł baranki oraz fakty historyczne, które potwierdzają, nie tylko to, że Imperium Rzymskie stało się chrześcijańskie, że Kościół Rzymski jako jedyny przetrwał w stanie niepodbitym poganami, ale także jego niebywały sukces, jak i sukces samego Chrześcijaństwa, które podbiło świat, to wówczas zabranie świętych przedmiotów do Rzymu gdzie już zostały na amen staje się bardzo wymowne. Po dziś dzień centrum biblijnych religii znajduje się właśnie w Rzymie - czyli tam, gdzie powędrowały święte artefakty ze zburzonej świątyni Jahwego.
[Obrazek: 39891-HolyBible-Bible-read-ThinkstockPho...00w.tn.jpg]Niedostępny
  Odpowiedz
#5
A propos punktu 5. - wtedy tego nie wiedziałem, ale teraz już wiem.
Proszę zwrócić uwagę na ruch ciała. Oni podczas modlitwy kopulują.
Z bogiem. Bozio-bogiem. Z boginią. Sami nie mogą się zdecydować
z kim/czym. Z Szekiną - bez względu na status jaki ona tam ma. Puke
[Obrazek: 39891-HolyBible-Bible-read-ThinkstockPho...00w.tn.jpg]Niedostępny
  Odpowiedz
#6
http://biblos.feen.pl/viewtopic.php?p=79711#79711

22 VII 2016

Przytaczam post napisany przeze mnie w 2016 roku, uzasadniający, czemu uważam, że żyjemy w Mt 24:4-6. Minęło dwa i pół roku, a to co tam jest opisane w zasadzie tylko się pogłębiło, a kilka rzeczy można by było dodać.

Cytuję:

Przede wszystkim, trzeba na wstępie powiedzieć
sobie, że nasz odbiór czasu jest inny niż Pana Boga.

To co nam się wydaje kwestią roku czy dwóch, może
być w Biblii rozpisane na lata, mimo, że zajmuje jeden
krótki werset. Nie znaczy to, że dotyczy to wszystkiego.

Przede wszystkim, Jezus nakazał czuwac, aby nie przespać.
A to oznacza, że rozpoznanie zbliżającego się końca jest możliwe.

Znaki takowe to:

1. Apostazja. Celowo używam tu greckiego słowa, bo przywykło
się mówić, że odstępstwo weszło do Kościoła setki lat temu. Tak,
to prawda, ale w ujęciu eschatologiczno-biblijnym chodzi głównie
o całkowity zanik wiary, wyrzeczenie się wiary chrześcijańskiej i
głównych zasad nią kierujących.

Od czasu śmierci Jezusa, Chrześcijaństwo cały czas się rozszerzało,
podbijało nowe serca i kontynenty - aż stało się największą religią w
dziejach świata, a jego wyznawcy podbili niemal cały glob - dosłownie.
Apogeum rozwoju Chrześcijaństwa przypadło na lata 1910-1920.
Ok. 1910 roku Chrześcijanie podzielili między siebie pogańskie Chiny
a w 1920 Kalifat, w wyniku czego ostatecznie upadł cztery lata później
po 1300 latach istnienia. Chrześcijaństwo rządziło całym światem.

I zaraz po tym zaczął się upadek.

Bolszewicy w Rosji, naziści w Niemczech, Faszyści w innych krajach,
a obecnie różnej maści lewica i socjaliści rządzą jeszcze-jakoś-tam
chrześcijańskimi państwami. Kolonie zostały utracone i to teraz całe
rzesze niewiernych zalewają chrześcijańskie kraje. To jest min efekt
apostazji - tego, ze ludzie odstąpili od wiary, przestali stosować zasady
wiary w życiu dając pierwszeństwo innym ideologiom.

Poza tym, coraz więcej ludzi zostaje atesitami, deistami czy innymi
religijnymi zboczeńcami, przechodzą na Islam, a nawet wracają do
pogaństwa i co więcej - mogą to swobodnie propagować. Natomiast
jeszcze-wierzący wierzą w idiotyczne herezje czy to w jakichś małych
sekcinach czy dużych Kościołach, wszędzie szerzy się odstępstwo na
niespotykaną w dziejach skalę.

Małe sekty woerzą w idiotyczne interpretacje i wyliczenia, wiele takich
grupek wielbi jakiegoś guru, który dał im jedynie prawdziwe zrozumienie,
a często uważany jest za proroka, jak Helena Gołda Biała czy Józef Kowal.

W wielu z nich, nieco większych, szerzą się niebiblijne nauki o wybraństwie
syjonistów, o błogosławieniu refanistów, o jakichś dziedzicznych klątwach
czy paniczny strach przed demonami, wnioskowanie prawd biblijnych z
jakichś demonicznych przecieków o tym co sataniści myślą sobie, tudzież
wątpliwe bardzo praktyki wypędzeń, nawiedzeń i mów bełkotliwym językiem.

Natomiast w dużych kościołach panoszy się ewolucja, pedalizm, transizm,
feminizm, aborcja, ekumenizm z poganami i heretykami, antybiblizm oraz
rzekomo naukowe podejście do wiary, które wywraca ją do góry nogami.
Biskupami są sodomici i gomorytki, kobiety księdzują i pastorzą, zboczeńcy
mają udzielane śluby, a kler zajmuje się problemem nawracania ufoludków.

Ostatnio papież ogłosza urbi et orbi, że żydzi czy muślimowie nie potrzebują
nawracania się na Chrześcijaństwo, przeprasza pedałów i czarownice, bierze
udziały w czysto pogańskich wręcz voodooistycznych uroczystościach (przy
czym biskupi protestanccy wcale nie są "lepsi" pod tym względem) lista jest
niestety długa i można wymieniać w nieskończoność.

To wszystko stało się w ostatnich 100 latach i wcześniej było niedopomyślenia.

2. Jezus przestrzegł, ze zanim zacznie sie paruzja, będziemy słyszec o wojnach,
a także wieści wojenne, o zamieszkach i rozróbach. Szczególnie odkąd zaczęła się
"arabska wiosna ludów" takie wieści nie opuszczają naszych telewizorów, chociaż
już wczesniej byliśmy niepokojeni wieściami o terroryzmie. Jednak od jakiegoś
czasu spektrum nieprzyjemnych wiadomości rozszerzyło się - już nie tylko o wojnę
z terroryzmem, ale o coraz liczniejsze akty terroru w Europie, rewolucje i zamieszki,
mające miejsce w jednym państwie po drugim, ostatnio był zamach stanu, powstało
nie znane wcześniej Państwo Islamskie no i mamy wędrówkę milionów przychodźców.

Teraz już rozumiem, czemu następnym znakiem jaki ma być wg Jezusa
to powstanie NARODU przeciw NARODOWI i Królestwa przeciw Królestwu.
Całe ludy zaczynają wędrować, co musi w końcu przerodzić się w rzeź.
Niech tylko Hindusi i Chińczycy zaczną głodować...

3. Jezus przestrzegł, że zanim to nastąpi, będzie jak za dni Noego i Lota.
Za Noego była niespotykana wcześniej bezsensowna przemoc siana ze
strony Nefilimów a potem pewnie i ludzi. Dziś takimi nefilimami są chyba
muzułmanie zwani rterrorystami, chociaż kto wie, czy demony, gdy będą
zrzucone z nieba, nie zamanifestują się tu na Ziemi, tak jak to było przed
potopem - to spekulacja, ale nalezy być przygotowanym. Oczywiście nie
powiedzą, że są Upadłymi Aniołami (choć o nich też powstaje wiele filmów,
książek i seriali) tylko, że są ufolami. Przynajmniej to podpowiada logika.
Natomiast za czasów Lota rozpropagowane były przedewszystkim zboczenia
seksualne i nachalne wręcz tego promowanie. Tak jest niestety dzisiaj, wręcz
trzeba ich hołubić, dzieci są uczone tego w szkołach, a przeciwstawienie się
temu jest uznawane w jednym kraju po drugim za przestępstwo.

Dzieje się coś, co było nie do pomyślenia nawet 20 lat temu.

Przemoc była też obecna w Sodomie, tak jak zboczenia przed Potopem, ale
na te dwie rózne cechy Biblia kładzie nacisk w przypadku tych dwóch kazusów.

4. Masowe mordowanie chrześcijan tudzież prześladowanie chrześcijańskich wiar.
100.000 chrześcijan ginie rocznie za wiarę. Jest to liczba olbrzymia o której się w
ogóle nie mówi. Natomiast w krajach chrześcijańskich Chrześcijaństwo na różny
sposób jest wypierane i prześladowane. Nie można nosić krzyżyków, czytać Biblii,
nauczać chrześcijańskich doktryn, zapobiegac niechrześcijańskiej propagandzie,
likwidowane są chrześcijańskie święta, karze się ludzi za rozmaitego rodzaju
okazywanie swej wiary (noszenie krzyżyka, czytanie Biblii, składanie życzeń typu
szczęść Boże, modlenie się itp) a jednocześnie promuje się obce wiary dając im
fory i przywileje, hołubiąc je w przestrzeni publicznej, z reguły tam, gdzie ruguje
się chrześcijan. Biblia, Bóg, jezus, Chrześcijanie są przedmiotem kpin i drwin w
przestrzeni publicznej, czy to za pomocą komedyj, kabaretów, "sztuki", muzyki itp.
Wszystko to zmierza w kierunku spełnienia się paruzyjnej już rzeczywistości, że
będziemy przedmiotem nienawiści wszystkich ludzi.

I nic nie wskazuje na to, ze te trendy się zmienią.

5. Satanizm w róznych postaciach szerzy się niesamowicie w krajach chrześcijańskich.
Ostatnim osiągnięciem było odsłonięcie pomnika Szatana czy otwarcie jego świątyni
w Detroit - i nikt nic sobie z tego nie robi. Ludzie sa jeszcze zadowoleni, że mają
pluralizm i tolerancję. O satanistycznuych książkach, filmach muzyce, muzykach,
aktorach czy subkulturach nawet nie ma co wspominać bo to oczywistość.

6. Jakkolwiek nie wierzę we współczesny Medinat, to jednak nie da się zaprzeczyć,
że po 2700 latach Izrael i po 1900 latach Żydzi znów pojawili się na mapie Palestyny,
oraz, że okoliczne narody muzułmańskie nie marzą o niczym więcej jak tylko o kolejnym
masowym holokauście i zepchnięciu Medinatu do morza.

7. Fałszywi żydzi oraz faryzejskie nauki szerzą się dziś wśród chrześcijan.
Oprócz standardowego judaizowania, przejmowane są nauki talmudu i kabały,
w niektórych wyznaniach Medinat syjonistycznych lewaków jest centralną nauką
i bożkiem, a zamiast wierzyć w "holokaust" Jezusa wierzy się w holocaust 6 mln
żydów, którzy byli zabici podczas ostatniej wojny i stali się nową ofiarą nowej
pseudoreligii, która nie tylkjo przenika do kosciołów, ale jest sankcjonowana
karnie przez chrześcijańskie państwa. Nie ma w KK "kłamstwa golgockiego"
ale jest za to "kłamstwo oświęcimskie". Poza tym, żydzi robią wszystko niczym
Balaam (o czym też mówi Apokalipsa), aby zwieść chrześcijan drogą niemoralniści.
Filmy Holywoodu będącego w rękach żydów, promują cudzołóstwo, promistuityzm,
pedalstwo, pedofilię, gwałty a niedługo pewnie nawet zoofilię. Balaamiści nie stronią
przy tym od finansowania organizacyj zajmujących się takimi rzeczami, czy od
promowania pogardy dla Jezusa, wyśmiewaniu chrześcijańskich wartości, etc.

8. Są setki fałszywych masjaszy, chrystusów i pomazańców. Masa fałszywych
proroków i nauczycieli, którzy byli przepowiedziani Jezusem, a którzy zupełnie
spokojnie funkcjonują sobie w chrześcijańskich kościołach. Syjonistom także
można zarzucić bycie fałszywymi żydami, jako, że są to osoby niewierzące, a
wśród wierzących judaistów i tak z 90% osób to prozelici i byli niewolnicy.

9. Ze znaku można zauważyć także panoszący się materializm, zdziczenie obyczajów,
umiłowanie bajek i fałszywych opowieści, fascynację demonami, okultyzmem, zanik
poczucia dobra i zła, umiłowanie pieniędzy, samolunstwo, bluźnienie Bogu, obłudę
religijną oraz wstręt do tego co dobre - co Biblia uważa za dobre przede wszystkim.

10. Termojądrowa wojna światowa wisi na włosku i czai się rok za rokiem.

Moja intuicja podpowiada mi, że to nie potrwa 30 lat, pewnie nawet nie 20.

Chociaż tylko Bóg wie dokładnie kiedy, a my mamy obserwować.
Z roku na rok dzieje się coraz więcej niesamowitych rzeczy.
[Obrazek: 39891-HolyBible-Bible-read-ThinkstockPho...00w.tn.jpg][-] Następujący 1 Użytkownik lubi/lubią ten post:
  • Wasyl
Niedostępny
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości