Hello guest, if you read this it means you are not registered. Click here to register in a few simple steps, you will enjoy all features of our Forum.

  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Szabat
#11
parafrazując: " Dlaczego katolicy święcą niedzielę, a nie szabat? ",
a jeśli nie, to proszę mi powiedzieć do jakiego ostatecznie celu dążył ten temat.
[Obrazek: rt797_a.jpg]
  Odpowiedz
#12
(26-08-2017, 22:07 PM)Wasyl napisał(a):
(26-08-2017, 21:29 PM)Wierna napisał(a): jak naucza?

To ty, po studiach teologicznych nie
znasz oficjalnego nauczania Kościoła? rolleyes2
Ja znam tylko, że nie wiem czy dobrze Kropka zrozumiałam. Może powinnam inaczej sformułować to pytanie ale koncert oglądałam w tym samym czasie i trochę byłam rozproszona. Pamiętam jak u nas na studiach ks. Jan Decyk (liturgista, jeden z moich ulubionych wykładowców ze studiów, niestety już nie żyje) mówił, że nie powinno się traktować niedzieli jak drugi szabat czy jako nowy szabat bo to jest zupełnie coś innego. Zapytałam Kropka bo liczyłam, że może znalazły w Katechizmie Kościoła Katolickiego ten cytat, na który się powołuje.
[-] Następujący 1 Użytkownik lubi/lubią ten post:
  • .
  Odpowiedz
#13
(26-08-2017, 23:35 PM)Michał✪ napisał(a): parafrazując: " Dlaczego katolicy święcą niedzielę, a nie szabat? ",
a jeśli nie, to proszę mi powiedzieć do jakiego ostatecznie celu dążył ten temat.
No właśnie. Uważam, że nie ma sensu prowadzić tą dyskusję. Na forum biblos też był taki temat. Na wszystkich forach gdzie są Świadkowie Jehowy tudzież inni zajmujący się "badaniem" Pisma Świętego też jest taki temat i ma na celu przekonywanie katolików, żeby nie święcili dnia, w którym Jezus Chrystus Zmartwychwstał.
  Odpowiedz
#14
Sądzę, że trzeba by zapoznać się z poglądem na tą sprawę papieża, św. Jana Pawła II, wyrażonym w dokumencie Dies Domini, który przekazuję do pobrania. Liczę na to, że kto roztropny, choć zapozna się wnikliwie z treścią zawartych tam argumentów, co by nie wyważać otwartych drzwi, lub przeciwnie: chcieć zatrzaskiwać z hukiem tego, co już zamknięte.
  Odpowiedz
#15
(26-08-2017, 23:35 PM)Michał✪ napisał(a): parafrazując: " Dlaczego katolicy święcą niedzielę, a nie szabat? ",
a jeśli nie, to proszę mi powiedzieć do jakiego ostatecznie celu dążył ten temat.

Czyli standardowo rujnujesz kolejny temat, trolując o zupełnie czym innym niż się
mówi i "próbując ustalić" czym to naprawdę jest i dlaczego jest antykatolskie - choć
takie nie jest, nie o tym mówi, ani nie ma takiego celu.

Gratuluję, chyba chcesz zostać mistrzem autodestrukcji albo udowodnić,
że znacznie bardziej - niż wiadomy nam user - nie rozumiesz co czytasz.
Niedostępny
  Odpowiedz
#16
(27-08-2017, 07:56 AM)Wierna napisał(a): ks. Jan Decyk (liturgista, jeden z moich ulubionych wykładowców ze studiów, niestety już nie żyje) mówił, że nie powinno się traktować niedzieli jak drugi szabat czy jako nowy szabat bo to jest zupełnie coś innego.

O! To jeszcze więcej wnosi w temacie. Bardzo interesująca opinia.

Cytat:Zapytałam Kropka bo liczyłam, że może znalazły w Katechizmie Kościoła Katolickiego ten cytat, na który się powołuje.

No problem.

314, 345n, 574, 582, 641, 1166, 2002, 2168n, 2190, 2586.

Sorry, ale nie chce mi się przepisywać tych wszystkich fragmentów.
Generalnie, piszą tam, że Pan Bóg ustanowił sobotę dniem świętym
na koniec Stwarzania jako dzień odpoczynku, że to pobłogosławiony
dzień, że Biblia naucza iż jest to dzień święty, że Jezus go święcił i,
że nigdy go nie złamał (wbrew opinii niektórych), że jest to pamiątka
Stworzenia itd. Potem jest oczywiście ale "my pierwszy bo to i tamto".

(27-08-2017, 08:01 AM)Wierna napisał(a): No właśnie. Uważam, że nie ma sensu prowadzić tą dyskusję. Na forum biblos też był taki temat. Na wszystkich forach gdzie są Świadkowie Jehowy tudzież inni zajmujący się "badaniem" Pisma Świętego też jest taki temat i ma na celu przekonywanie katolików, żeby nie święcili dnia, w którym Jezus Chrystus Zmartwychwstał.

Ale świadkiści także przekonują, że nie należy święcić soboty.

Poza tym, przestrzegam cię przed michałowym kręceniem,
bowiem nie jest to wątek antyniedzielny ani antykatolski.

To jest wątek o sabacie. Tylko tyle i aż tyle.
Jak zaczniecie promować jedynie słuszne katolskie nauczanie,
to się zrobi antykatolicka burda. Będziecie ją mieli na własne życzenie.

Jeszcze nikt nic nie powiedział przeciwko katolikom,
a wy już się obrażacie i strugacie wielkie ofiary.
Niedostępny
  Odpowiedz
#17
Aaa jest internetowa wersja, to wam wklejam.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza:

314 Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii. Drogi Jego Opatrzności są dla nas często nie znane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga "twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12), w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku ostatecznego Szabatu, ze względu na który stworzył niebo i ziemię.

345 Szabat - koniec dzieła "sześciu dni". Tekst święty mówi, że "Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował", "w ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia", i że Bóg "odpoczął dnia siódmego", "pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym" (Rdz 2, 1-3). Słowa te są bogate w zbawczą naukę:

347 Stworzenie zostało powołane do istnienia ze względu na Szabat, a więc kult i adorację Boga. Kult jest wpisany w porządek stworzenia. Operi Dei nihil praeponatur - "Nic nie może być stawiane ponad służbę Bożą" - mówi Reguła św. Benedykta, wskazując w ten sposób na poprawny porządek ludzkich zajęć.348 Szabat znajduje się w centrum prawa Izraela. Zachowywanie przykazań jest odpowiedzią na mądrość i wolę Boga wyrażoną w dziele stworzenia.


582 Idąc jeszcze dalej, Jezus wypełnia Prawo dotyczące czystości pokarmów, tak ważne w życiu codziennym Żydów, ukazując przez Boską interpretację jego znaczenie "pedagogiczne". "Nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym... Tak uznał wszystkie potrawy za czyste... Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli" (Mk 7, 18-21). Podając z Boskim autorytetem ostateczną interpretację Prawa, Jezus spotkał się z oporem niektórych uczonych, nie zgadzających się z Jego interpretacją potwierdzoną nawet przez Boskie znaki, które jej towarzyszyły. Szczególnie odnosiło się to do zagadnienia szabatu. Jezus przypomina, często posługując się argumentami rabinistycznymi, że ani służba Bogu, ani służba bliźniemu, jaką były dokonywane przez Niego uzdrowienia, nie zakłóca odpoczynku szabatowego.

2002 Wolna inicjatywa Boga domaga się wolnej odpowiedzi człowieka, gdyż Bóg stworzył człowieka na swój obraz, udzielając mu wraz z wolnością zdolności poznania Go i miłowania. Dusza tylko w sposób wolny może wejść w komunię miłości. Bóg dotyka bezpośrednio serca człowieka i wprost je porusza. Złożył On w człowieku pragnienie prawdy i dobra, które jedynie On może zaspokoić. Obietnice "życia wiecznego" odpowiadają, ponad wszelką nadzieją, temu pragnieniu: Gdy dokonałeś wszystkich dzieł i ujrzałeś, że są one bardzo dobre - siódmego dnia odpocząłeś. Odczytujemy to w Twojej Księdze jako zapowiedź, że i my po naszych dziełach, które są bardzo dobre, gdyż Ty dałeś nam łaskę do ich wypełnienia, w szabacie życia wiecznego odpoczniemy w Tobie.

Artykuł trzeci

TRZECIE PRZYKAZANIE
 
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy (Wj 20, 8-10).
 
To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu (Mk 2, 27-28).
 
I. Dzień szabatu
 
2168 Trzecie przykazanie Dekalogu przypomina o świętości szabatu: "Dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu" (Wj 31,15).
 
2169 Pismo święte wspomina przy tym o dziele stworzenia: "W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty" (Wj 20, 11).
 
2170 Pismo święte objawia ponadto w dniu Pańskim pamiątkę wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej: "Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu" (Pwt 5,15).
 
2171 Bóg powierzył Izraelowi szabat, by go przestrzegał na znak nierozerwalnego przymierza. Szabat należy do Pana, jest poświęcony uwielbieniu Boga, Jego dzieł stworzenia i Jego zbawczych czynów na rzecz Izraela.
 
2172 Działanie Boga jest wzorem działania ludzkiego. Jeśli Bóg "odpoczął i wytchnął" w siódmym dniu (Wj 31,17), człowiek również powinien "zaprzestać pracy" i pozwolić innym - zwłaszcza ubogim - "odetchnąć" (Wj 23,12). Szabat nakazuje przerwać codzienne prace i pozwala odpocząć. Jest dniem sprzeciwienia się niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza.

2173 Ewangelia przytacza wiele sytuacji, gdy oskarżano Jezusa o naruszenie prawa szabatu. Jednak Jezus nigdy nie narusza świętości tego dnia. Wyjaśnia autorytatywnie jego autentyczne znaczenie: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu" (Mk 2, 27). Powodowany współczuciem Chrystus uznaje za dozwolone "w szabat uczynić coś dobrego (aniżeli) coś złego... życie ocalić (aniżeli) zabić". Szabat jest dniem Pana... miłosierdzia i czci Boga. "Syn Człowieczy jest panem szabatu" (Mk 2, 28).

2174 Jezus zmartwychwstał "pierwszego dnia tygodnia" (Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 24,1; J 20, I). Jako "dzień pierwszy" dzień Zmartwychwstania Chrystusa przypomina o pierwszym stworzeniu. Jako "dzień ósmy", który następuje po szabacie, oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim (hé Kyriaké heméra, dies dominica), niedzielą:

2175 Niedziela wyraźnie różni się od szabatu, po którym następuje chronologicznie co tydzień; dla chrześcijan zastępuje szabat z jego przepisem obrzędowym. Przez Paschę Chrystusa niedziela wypełnia duchową prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Kult oparty na prawie przygotowywał misterium Chrystusa, a to, co było w nim praktykowane, było w pewnym sensie figurą odnoszącą się do Chrystusa:


2176 Świętowanie niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego w sposób naturalny wpisanego w serce człowieka, aby "w sposób zewnętrzny oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia tego wielkiego, najpowszechniejszego dobrodziejstwa, jakim jest dzieło stworzenia świata". Kult niedzielny wypełnia przepis moralny Starego Przymierza, przejmując jego rytm i ducha przez oddawanie co tydzień czci Stwórcy i Odkupicielowi Jego ludu.

2184 Jak Bóg "odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął" (Rdz 2, 2), tak również życie ludzkie składa się z pracy i odpoczynku. Ustanowienie dnia Pańskiego przyczynia się do tego, by wszyscy korzystali z wystarczającego odpoczynku i czasu wolnego, który mogliby poświęcić życiu rodzinnemu, kulturalnemu, społecznemu i religijnemu.

2189 "Będziesz zważał na szabat, aby go święcić" (Pwt 5,12). "Dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu" ( Wj 31, 15).

2586 Psalmy podtrzymują i wyrażają modlitwę Ludu Bożego, który gromadzi się podczas wielkich świąt w Jerozolimie i w każdy szabat w synagogach. Ta modlitwa jest nierozłącznie modlitwą osobistą i wspólnotową; dotyczy tych, którzy się modlą, a jednocześnie wszystkich ludzi. Wznosi się z Ziemi Świętej i ze wspólnot diaspory, ale obejmuje całe stworzenie; przypomina zbawcze wydarzenia z przeszłości i rozciąga się aż na spełnienie historii; upamiętnia wypełnione już obietnice Boga i oczekuje Mesjasza, który wypełni je w sposób ostateczny. Psalmy, odmawiane i wypełnione w Chrystusie, pozostają istotnym elementem modlitwy Jego Kościoła.
Niedostępny
  Odpowiedz
#18
Dwie ważne rzeczy warte podkreślenia:

1. Jehowa pobłogosławił dzień siódmy oraz uczynił go dniem świętym przy stworzeniu świata.
2. Jezus jako Syn Człowieczy jest Panem Sabatu, a więc to ten dzień jest istotny, a nie jakiś inny.
3. Jezus powiedział, że sąbbota została stworzona ze względu na człowieka, a nie człowiek ze względu na nią.

Jeżeli sobota byłaby takim samym dniem jak reszta, to miałoby to taki sens jak bycie panem środy.
Świadkiści ratują się Millennium, ale przecież nie o tym tu mowa (może w drugim znaczeniu ale na
pewno nie w pierwszym) a katolicy niedzielą (tyle, że ma to tyle sensu, co przeniesienie na środę).

Ciekawa rzecz, że są autorytatywne katolickie komentarze wyjaśniające, że ważny jest co siódmy
dzień, a nie siódmy dzień per se. Dlatego mają niedzielę, która nadal jest co siódmy dzień. To jest
dokładnie to samo tłumaczenie, co niektórych domorosłych protestantów. Jednak łatwo sobie jest
wyobrazić co by było, gdyby każdy obchodził sobie co siódmy dzień kiedy indziej. Jeden środę, kto
inny poniedziałek itd. Łatwo tu załapać, że to nie o to chodziło, zwłaszcza, że Jehowa uświęcił the
siódmy dzień, a nie co siódmy dzień. To jest duża różnica.

Również nie co siódmy dzień został stworzony dla człowieka ni środa, lecz ten konkretny siódmy dzień.
Aczkolwiek, w trzecim przypadku bardziej chodzi o sens i cel dnia, jednakże Jezus najwyraźniej odnosi
się tu do celu w jakim Bóg stworzył, pobłogosławił i uświęcił ten konkretny siódmy dzień na początku.
Jezus tu mówi generalnie o człowieku, a nie o żydach czy Izraelu, który wówczas nie istniał.

Reasumując:
Jehowa nie ustanowił środy dniem świętym i błogosławionym, ani też
Jezus nie jest tytułowany panem środy ni żadnego innego poza sobotą
dnia tygodnia, ani też żaden inny dzień nie ma tu sensu; the Sabat był
stworzony ze względu na człowieka-ha'adama jako zakończenie całego
Stworzenia i świętowanie tego faktu - a nie środa czy piątek.
Niedostępny
  Odpowiedz
#19
Kto chce to niech świętuje sobotę ale nie przeszkadza innym świętować dnia Zmartwychwstania Pańskiego.
  Odpowiedz
#20
(27-08-2017, 15:54 PM)Wierna napisał(a): Kto chce to niech świętuje sobotę ale nie przeszkadza innym świętować dnia Zmartwychwstania Pańskiego.

A ktoś ci tutaj w tym przeszkadza?

Wj 15:3 Pan jest wojownikiem, Jahwe - imię jego.

Iz 26:10
Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on
nie nauczy się sprawiedliwości.
Nieprawość on czyni na ziemi prawych
i nie dostrzega majestatu Pana.

"Nie mam do powiedzenia nic tym, którzy wątpią w Boga.
Mogę im tylko przypomnieć o mojej pogardzie i ich niedoli.
Nie muszę udowadniać, że Bóg istnieje. To wy powinniście
wykazać, że nie istnieje[...] Bóg istnieje, jednak nie będzie

nami zainteresowany, dopóty my nie będziemy zainteresowani
wyłącznie Nim"

Pius XIII
[-] Następujący 1 Użytkownik lubi/lubią ten post:
  • .
Niedostępny
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości