Hello guest, if you read this it means you are not registered. Click here to register in a few simple steps, you will enjoy all features of our Forum.

  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ważna i często pomijana nauka - o sługach niewdzięcznych/ nieużytecznych
#1
Chciałbym tutaj poruszyć ważny aspekt, czasem pomijany w naukach, co prowadzi do skostniałości 
Jest to aspekt użyteczności sług Bożych i nie chodzi tu o statystyki chodzenia po domach czy coś w tym stylu.
Chodzi o to, czy człowiek, który dostał wzrost od Boga, wspomaga bładzących, karmi głodnych 
ogólnie - czy buduje dzieło Boże
Przecież Chrześcijanin jest solą ziemi:

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba 
na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.  Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.  Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie


Chrzescijanin jest obowiązany wydawać owoce. Biada temu, kto nie wykonuje a wpadnie w ręce Boga żywego
oto jak Jezus gromił, wszystko co dostało wzrost od Boga, a nie wywdzięcza się i owoców nie daje

drzewo figowe:

Wracając rano do miasta, uczuł głód. A widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim 
nie znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: "Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc!" I drzewo figowe 
natychmiast uschłoPo to Bóg daje wzrost,  byśmy byli światłością dla świata, byśmy chcieli zbawic świat jak Jezus.
Jeśli jesteśmy tylko fanboyem religijnym i czekamy, aż samo się stanie, zaniechamy dzieła Bożego
a będziemy skupiać się na sobie,( a co dopiero, gdy jesteśmy  jak chwast, tłumiący roślinę,
czyli potępiamy tych, którzy dokonują dzieł Bożych) możemy skończyc nie zaciekawie  na
sądzie ostatecznym:


Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.  I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów.  Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.  Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 
 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". 
 Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić?  Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię?  Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?"  A Król im odpowie: 

"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uzyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". 
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 
 Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 
 byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 
 Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy 
chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili".  I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".
Jeszcze większą odpowiedzalnośc mają nadzorcy trzody Chrystusowej i muszą w szczególny sposób uważac, 
żeby nie siać kąkolu, nie chłostac swoich sług wywyższając się i tak dalej i tak dalej:

Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?"  Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność?  Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności.  Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.  Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,  to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.  Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę.  Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.


o talentach:


Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.  Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz  ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć.  Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa.  Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.  Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.  Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem".  Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"  Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!"  Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał.  Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!"  Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał.  Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.  Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.  Każdemu 
bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.  A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".Bądzmy sługami uzytecznymi, przez Chrystusa pana naszego Amen
[Obrazek: 1459225841554_yasuo.jpg]
[Obrazek: rt797_a.jpg]
  Odpowiedz
#2
To dlaczego nie chcesz słuchać tych, którzy cię przestrzegają?
[Obrazek: 39891-HolyBible-Bible-read-ThinkstockPho...00w.tn.jpg]Niedostępny
  Odpowiedz
#3
Chcę i staram się słuchać, a o kogo Ci konkretnie chodzi? Kogo Twoim zdaniem nie słucham, a powinienem?
[Obrazek: rt797_a.jpg]
  Odpowiedz
#4
Np nie słuchasz tych, którzy ci tłumaczą, że bałwanienie to grzeszenie.
[Obrazek: 39891-HolyBible-Bible-read-ThinkstockPho...00w.tn.jpg]Niedostępny
  Odpowiedz
#5
Przeciez wiem, że to grzeszenie, ś odkrył
A poza tym to nie jest temat o ostrzeganiu, tylko o tym, aby podlany żywą wodą człowiek wydawał owoc Boży
a nie chował go pod...... korcem
,że tak sparafrazuję Smile
[Obrazek: rt797_a.jpg]
  Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości