Dyskusje biblijne

Pełna wersja: R E G U L A M I N
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.


REGULAMIN Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany własnych poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy osób z różnych wyznań i Kościołów. Korzystanie z forum jest darmowe. Warunkiem wzięcia udziału w dyskusjach prowadzonych na forum jest rejestracja użytkownika z podaniem nick'a (pseudonimu), adresu e-mail, oraz innych danych bardziej lub mniej istotnych przy rejestracji. 

Punkty porządkowe:


1. Nazwy użytkowników powinny odzwierciedlać powagę i szacunek, przeto, niepowinny 
zawierać wulgaryzmów, nazw budzących niesmak, promujących niemoralność i tym podobnych. 

2. Na forum  zwracamy się do siebie z szacunkiem, z zachowaniem kurtuazji i form 
grzecznościowych, zwłaszcza gdy zwracamy się do osób nam osobiście nieznanych.

3.  W podpisach nie promujemy  wyznań, for religijnych itp rzeczy. 

4. Piszemy o treści Biblii, a nie o tym, jaką ona wydaje nam się być. 

5. Nie kłamiemy o treści przekazów, nie kłamiemy o wydarzeniach historycznych, 
nie zniekształcamy ich, nie oczerniamy, a jeżeli ktoś ma mylne wyobrażenie jest 
zobowiązany do przyjęcia wyjaśnień do niego kierowanych i akceptacji ich. 

6. Nie promujemy żadnych wyznań, nie piszemy propagandowych tekstów, nie 
spamujemy linkami, nie rozmawiamy gotowymi tekstami jak automat. Ż A D N E 
wyznanie, religia, Kościół czy sekta nie korzystają ze specjalnej ochrony. Każdą 
można krytykować na równych prawach - nie wolno jednak podawać fałszywych 
informacyj, zwłaszcza oczerniających jakąś osobę, np Xiński to pedał - o ile nie 
posiada się dowodów w danej sprawie. Argument typu: bo wszyscy to wiedzą nie 
jest dowodem w sprawie, ani to, że jakieś wyznanie tak uczy. 

Na forum zabrania się:


1. Obrażania Świętego Imienia Boga Prawdziwego oraz Jego Słowa - Biblii; 

2. Obrażania uczestników forum; 

3. Używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne; 

4. Umieszczania grafik lub tekstów naruszających powszechne zasady dobrego smaku (m.in. pornografia); 

5. Umieszczania wpisów obrażających innych, podżegania do przemocy, prowokowania, pomawiania 
i tym podobnych zachowań; 

6. Wklejania teorii spiskowych, tekstów oraz proroctw pozabiblijnych z obecnością szatana czy demonów; 

7. Rejestracji i funkcjonowania na forum pod więcej niż jednym pseudonimem; 
Po zbanowaniu kolejnej rejestracji bez uzgodnienia z administracja ; 

8. Umieszczania tej samej informacji wielokrotnie; 

9. Używania koloru czerwonego, który zarezerwowany jest dla administratora i moderacji. 

10. Łamania praw autorskich, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
W przypadku posługiwania się cytatami należy wyraźnie zaznaczyć cytowany tekst kursywą lub kolorem. 

11. Komentarzy osób, tutaj zbanowanych. 

12. Promowania rzeczy uznanych w Biblii za złe. Nie należy propagować jako dobrych zachowań takich grzechów jak: mord, dewiacje seksualne, bałwochwalstwo i inne nieujęte w punkcie, a mieszczące się w Biblii przewinienia. 

13. Promowania wyznań, jako jedynych dających zbawienie. 

Pamiętaj:14. Zanim dodasz nowy wątek przeszukaj forum i sprawdź, czy ktoś wcześniej nie zaczął już takiego tematu. Jeżeli tak jest, dopisz swoją wiadomość w istniejącym wątku. 

15. Przed utworzeniem nowego tematu przejrzyj istniejące fora i wybierz to do którego najbardziej pasuje. 

16. Zakładając nowy wątek postaraj się aby temat oddawał jego sens. 

17. W ankietach mogą brać udział jedynie zarejestrowani użytkownicy forum. 

18. Forum nie jest miejscem na reklamę innych serwisów, chyba że dopuszcza to komentarz danego działu. Wszelkie treści o charakterze spamu są zabronione i będą natychmiast usuwane. 

19. Cytując jakiekolwiek materiały należy bezwzględnie podawać źródło oraz, jeżeli to 
możliwe, autora. Powoływanie się na obcojęzyczne źródła wymaga podania przekładu na język polski. 


REGULAMIN KAR:Blokada pisania. Po jakiej wartości ostrzeżeń użytkownik nie będzie mógł pisać na forum - 4 

Blokada wejścia na forum. Po jakiej wartości ostrzeżeń użytkownik nie będzie mógł wejść na forum - 6 

Czas trwania ostrzeżenia - po ilu dniach ostrzeżenie zniknie od momentu jego wystawienia - 50 

Tymczasowy ban - od 7 do 30 dni 


W kwestiach których regulamin nie opisuje panuje zasada zdrowego rozsądku . 

Prośby o usuniecie konta są respektowane tylko w wyjątkowych wypadkach, poważnie uzasadnionych, na przykład takich jak założenie przez pomyłkę dwóch kont, utrata hasła itp. W żadnych innych nieuzasadnionych wypadkach (takich jak na przykład "odchodzę, już nie będę się tu udzielał/la" ) takie prośby się odrzuca. 
Wyjątek dotyczy użytkowników, którzy rejestrując się podali prawdziwe dane osobowe. 
W takim przypadku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ich konto zostanie 
usunięte na podstawie ich oświadczenia. 

Tryb odwoławczy:


1. Od ostrzeżenia danego przez moderatora, przysługuje użytkownikowi prawo odwołania się do administracji. 
2. Od ostrzeżenia danego przez administratora, przysługuje użytkownikowi prawo odwołania się do właściciela forum. 
3. Skarga będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni, licząc od dnia wniesienia odwołania. 

Rangi: 

Zasłużony millenarysta  - 1000 postów 
Weteran Legionista - 5000 postów 
Miriadowy debeściak - 10000 postów 


Administrację forum obowiązuje zasada: 

"Nemo iudex in causa sua "

Nikt z administratorów nie może dawać ostrzeżeń i banów w przypadku gdy jest stroną w danej sprawie, ani też brać udziału w administracyjnych naradach dotyczących takiej sprawy. Administracja życzy wszystkim budujących, pożytecznych rozmów w atmosferze wzajemnego szacunku i życzliwości. Smile