Hello guest, if you read this it means you are not registered. Click here to register in a few simple steps, you will enjoy all features of our Forum.

  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dlaczego onanizm jest grzechem?
#1
Nie pytam czy samogwałt jest grzechem, bo to raczej każdy wie,
ale dlaczego jest za taki uznawany? Interesują mnie argumenty
przeciw masturbacji i jakie negatywy w niej dostrzegacie. Pozytywów
raczej wiele nie ma prócz tego, że przynosi chwilową przyjemność.
Czy w Biblii możemy znaleźć jakieś wzmianki na ten temat?

Zapraszam do dyskusji  Smile

Wj 15:3 Pan jest wojownikiem, Jahwe - imię jego.

Iz 26:10
Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on
nie nauczy się sprawiedliwości.
Nieprawość on czyni na ziemi prawych
i nie dostrzega majestatu Pana.

"Nie mam do powiedzenia nic tym, którzy wątpią w Boga.
Mogę im tylko przypomnieć o mojej pogardzie i ich niedoli.
Nie muszę udowadniać, że Bóg istnieje. To wy powinniście
wykazać, że nie istnieje[...] Bóg istnieje, jednak nie będzie

nami zainteresowany, dopóty my nie będziemy zainteresowani
wyłącznie Nim"

Pius XIII
Niedostępny
  Odpowiedz
#2
Człowiek może się uzależnić od tego.
  Odpowiedz
#3
(14-01-2017, 13:36 PM)Wierna napisał(a): Człowiek może się uzależnić od tego.

To fakt, ale człowiek może się też uzależnić też od picia alkoholu, seksu, sprzątania etc,
ale to nie oznacza, że te czyny są grzeszne. Musi być w takim razie coś innego złego
w onanizmie, że czyni to z niego samego grzech.

Wj 15:3 Pan jest wojownikiem, Jahwe - imię jego.

Iz 26:10
Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on
nie nauczy się sprawiedliwości.
Nieprawość on czyni na ziemi prawych
i nie dostrzega majestatu Pana.

"Nie mam do powiedzenia nic tym, którzy wątpią w Boga.
Mogę im tylko przypomnieć o mojej pogardzie i ich niedoli.
Nie muszę udowadniać, że Bóg istnieje. To wy powinniście
wykazać, że nie istnieje[...] Bóg istnieje, jednak nie będzie

nami zainteresowany, dopóty my nie będziemy zainteresowani
wyłącznie Nim"

Pius XIII
Niedostępny
  Odpowiedz
#4
Hołdowanie miłości własnej.Sprawianie sobie przyjemności własnym ciałem,swoją płciowością. Egoistyczne ukierunkowanie na siebie na swoje potrzeby.A człowiek ma panować nad swoim ciałem,zmysłami i nad sobą samym.Inaczej byłby jak zwierzę,które kieruje się instynktem.Poza tym temat obszerny i głęboki bo dotyka raz, płciowości dwa,duszy człowieka.
  Odpowiedz
#5
Człowiek ma władzę nad swoim ciałem, zmysłami i to go różni od zwierzęcia,
tu się zgodzę, tylko powstaje pytanie
co mu daje poczucie kontroli nad tym obszarem?
Myśle, że warto się temu przyjrzeć, już tak konkretniej.
  Odpowiedz
#6
Cytat:Onanizm - zło lekceważone
    "Dlaczego właściwie onanizm jest grzechem?" - zapytał mnie niedawno pewien młody, wierzący katolik.
    Onanizm (samogwałt, masturbacja, ipsacja) polega na wywoływaniu odruchu seksualnego (orgazmu) przez drażnienie własnych narządów płciowych ręką lub jakimś przyrządem, nieraz towarzyszą temu podniecające myśli czy fantazje. Onanizm może zdarzać się już u kilkuletnich dzieci, ale rzadko, bo w tym wieku narządy płciowe nie są jeszcze tak rozwinięte i wrażliwe. Natomiast w okresie pokwitania i dojrzewania (po 10 roku życia) wzrost produkcji hormonów płciowych zwiększa skłonność do takich praktyk, czemu sprzyjają podniecające rozmowy, erotyczna lektura czy pornografia. Konieczne w tym wieku jest prawidłowe uświadomienie z moralną oceną tych spraw. Już przy I spowiedzi dzieci powinny wiedzieć, że wszelkie "bawienie się" narządami płciowymi dla przyjemności jest złem. Wielu laickich seksuologów uważa jednak onanizm za zjawisko prawie normalne i niewinne, a nawet korzystne (dla rozładowania napięcia). Zdaniem tych autorów szkodliwe jest tylko straszenie onanistów jakimiś chorobowymi skutkami, co ich zdaniem może wywoływać stany nerwicowe. Zwalczają więc nie onanizm lecz tych, którzy widzą w nim coś złego. Oczywiście, nie ma grzechu tam, gdzie nie ma jego świadomości, lecz wtedy wina spada na tych, którzy powinni byli uświadamiać. A jeśli nieszkodliwość onanizmu głosi lekarz seksuolog, warto by go zapytać czy zachęcałby do tej "niewinnej" przyjemności własne dziecko?

    Młodzi onaniści na ogół wiedzą i czują, że jest to złem, ale pragnienie przyjemności zwycięża i wpycha w nałóg.

    Według katolickiej etyki seksualnej świadomy i dobrowolny akt onanizmu jest grzechem ciężkim. Dlaczego?

    Ponieważ masturbacja jako chciane i zamierzone dążenie do przeżycia rozkoszy zmysłowej, powoduje zablokowanie głębokiego rozwoju serca ludzkiego, pogłębia egoizm, niszczy radość i spontaniczność czystej miłości. Seksualny instynkt jest darem Bożym, ale nie może on człowiekiem zawładnąć i dlatego jesteśmy wezwani przez Boga, aby w wielkim trudzie wypracować w sobie umiejętność samokontroli i panowania nad sobą. Natomiast bezwolne uleganie seksualnemu instynktowi prowadzi do zniewolenia i uzależnienia. Człowiek, który jest niewolnikiem własnych namiętności, nie potrafi kochać drugiej osoby, tylko szuka siebie i własnej przyjemności przez tę osobę. Ponieważ Jezus pragnie, abyśmy byli wolni i kochali czystą miłością, dlatego mówi nam prawdę, że świadomy i dobrowolny samogwałt jest grzechem.

    Onanizm łamie więc podstawową zasadę ludzkiej natury: panowanie ducha (rozumu, woli) nad ciałem i jego pożądaniami. I jeśli człowiek już za młodu nauczy się bezwolnie ulegać cielesnym pokusom, nie trudno przewidzieć jak to wpłynie na jego charakter, stosunek do erotyzmu i całą postawę życiową.

    Inny ważny argument wskazujący na zło onanizmu to ten, że według prawa Bożego orgazm ściśle wiąże się z pożyciem płciowym heteroseksualnym w małżeństwie monogamicznym i dożywotnim.

    Onanizm (masturbacja) jest zaspokojeniem popędu, ale prawidłowy popęd zwraca się do osoby płci przeciwnej, tu zaś jest on ciężko wypaczony i nieprawidłowo pobudzany. Z punktu widzenia fizjologii - abstrahując od moralności - ta cała sprawa jest po prostu rodzajem dewiacji, chorobą, która łatwo powstaje i często się utrwala, a przy tym niesie ze sobą niemałe zagrożenia dla przyszłości - dla życia seksualnego i małżeńskiego szczęścia. A to dlatego, że - według tzw. prawa pierwszych połączeń - onanizn "wdrukowuje" w psychikę i w system nerwowy wzór uzyskiwania seksualnej satysfakcji bez partnera i uczucia dla niego. I jeśli taki wypracowany stereotyp się utrwali, może być trudno zmienić go w przyszłości na prawidłowy. Pobłażliwi dla onanizmu seksuolodzy lekceważą to, twierdząc, że nałóg ten często wygasa po przejściu do normalnego współżycia, gdyż daje ono "więcej satysfakcji". Ale to ryzykowne twierdzenie, gdyż bynajmniej nie zawsze tak się dzieje i nawet, gdy onanista zakocha się i ma najlepszą wolę, ten "wdrukowany" w jego nerwy stereotyp może mu w małżeńskim pożyciu wyraźnie przeszkadzać. A jeśli istotną sprawą będzie większa cielesna satysfakcja, to partner może być łatwo sprowadzony do roli narzędzia, które "rywalizując" z onanizmem może być odrzucane i zmieniane.

    Zresztą wcale nie wszyscy seksuolodzy lekceważą onanizm. Ci, którzy opierają się na szerzej zakrojonych badaniach, podkreślają, że masturbacja, uprawiana we wczesnej młodości, ma znaczną skłonność do utrwalania się i często łączy się później z nasiloną żądzą tych wrażeń i szukaniem ich w różnych formach aktywności płciowej, nie wyłączając i odmian dewiacyjnych. Podkreśla się częstość występowania onanizmu u późniejszych homoseksualistów. Tzw. petting, czyli wzajemne onanizowanie się młodej pary, to u tych "gejów" często stosowana praktyka.

    Jak walczyć z onanizmem?

    Ogromnie ważne jest tu zapobieganie przez prawidłowe uświadomienie i wychowanie seksualne, które w sposób odpowiedni do wieku, trzeba wprowadzać już u małych dzieci, stopniowo to pogłębiając. W walce z rozwiniętym już nałogiem trzeba gorąco zwrócić się do Boga przez modlitwę i sakramenty św., oraz mobilizować wolę, aby nie ulegać lenistwu i egoistycznym zachciankom.

    Masturbacja będąc nałogiem pojawia się w określonych sytuacjach. Na przykład kiedy jesteś sam(a) wieczorem, wtedy potrzeba uczucia staje się większa. Trzeba więc opracować sobie strategię działania. Przede wszystkim w momencie pokusy zacząć się modlić oddając się w objęcia tej największej Miłości jaką jest Bóg. Bardzo pomocne są gry, sport, rozrywka, a więc wszystko co duchowo i psychicznie odpręża.

    Bardzo pożyteczne może być podjęcie nadprogramowych, absorbujących energię, zadań w nauce szkolnej, w sporcie czy pracy społecznej.

    W walce z nałogiem upadki i nawroty mogą się zdarzać, ale jeśli "duch walki" nie osłabnie, przerwy między nimi będą coraz dłuższe, aż wreszcie nałóg wygaśnie i przestanie dręczyć pożądaniem. Jeżeli nie zwątpisz i nie zniechęcisz się pomimo powtarzających się upadków i będziesz na nowo podejmował walkę powierzając się miłości Jezusa, ostatecznie odniesiesz zwycięstwo.doc dr hab. med. Kinga Wiśniewska-Roszkowska

http://adonai.pl/czystosc/?id=93
http://mateusz.pl/pow/020406.htm
  Odpowiedz
#7
(14-01-2017, 13:29 PM)Wasyl napisał(a): Nie pytam czy samogwałt jest grzechem, bo to raczej każdy wie,
ale dlaczego jest za taki uznawany?

Jak samogwałt może być grzechem?
Gwałt jest uczynkiem przeciw woli drugiej osobie.
Onan został ukarany nie za masturbację, tylko za nie spłodzenie dziecka jak Bóg mu nakazał
W tamtych czasach spłodzenie potomka było bardzo ważne.
Lepiej jak młody człowiek się dopuści masturbacji, gdzie Biblia tego nie zabrania, niż rozpusty czy cudzołóstwa, gdzie te czyny Bóg wyraźnie potępił.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 

Ewangelia Jana 3:16
  Odpowiedz
#8
(14-01-2017, 13:43 PM)Wasyl napisał(a):
(14-01-2017, 13:36 PM)Wierna napisał(a): Człowiek może się uzależnić od tego.

To fakt, ale człowiek może się też uzależnić też od picia alkoholu, seksu, sprzątania etc,
ale to nie oznacza, że te czyny są grzeszne. Musi być w takim razie coś innego złego
w onanizmie, że czyni to z niego samego grzech.
Sądzisz, że uzależnienie od alkoholu nie jest grzeszne?


Bardzo dziękuję Aleksandrowi za artykuł, który tutaj zamieścił. Wszystko dobrze wyjaśnia
  Odpowiedz
#9
(20-01-2017, 22:36 PM)Krystian napisał(a):
(14-01-2017, 13:29 PM)Wasyl napisał(a): Nie pytam czy samogwałt jest grzechem, bo to raczej każdy wie,
ale dlaczego jest za taki uznawany?

Jak samogwałt może być grzechem?
Gwałt jest uczynkiem przeciw woli drugiej osobie.
Onan został ukarany nie za masturbację, tylko za nie spłodzenie dziecka jak Bóg mu nakazał
W tamtych czasach spłodzenie potomka było bardzo ważne.
Lepiej jak młody człowiek się dopuści masturbacji, gdzie Biblia tego nie zabrania, niż rozpusty czy cudzołóstwa, gdzie te czyny Bóg wyraźnie potępił.
Tak się teraz zastanawiam.... Rozum i wola powinny panować nad pożądliwościami, emocjami, uczuciami, popędami. I to jest pewna podstawa. W przypadku masturbacji nie ma panowania woli czy rozumu nad popędem seksualnym. Nie jest tak, że my chcemy tego więc się masturbujemy, a jak nie chcemy to nie. Po prostu jesteśmy uzależnieni i tutaj popęd wymusza na nas to wszystko. Nawet jeśli nie chcemy to owszem, możemy z tym walczyć ale kiedyś ulegniemy i tak. I chyba dlatego jest to nazwane samogwałtem. Tutaj wola nad tym nie panuje
  Odpowiedz
#10
(01-02-2017, 19:01 PM)Wierna napisał(a): Sądzisz, że uzależnienie od alkoholu nie jest grzeszne?

A gdzie tak napisałem?  Rolleyes

Wj 15:3 Pan jest wojownikiem, Jahwe - imię jego.

Iz 26:10
Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on
nie nauczy się sprawiedliwości.
Nieprawość on czyni na ziemi prawych
i nie dostrzega majestatu Pana.

"Nie mam do powiedzenia nic tym, którzy wątpią w Boga.
Mogę im tylko przypomnieć o mojej pogardzie i ich niedoli.
Nie muszę udowadniać, że Bóg istnieje. To wy powinniście
wykazać, że nie istnieje[...] Bóg istnieje, jednak nie będzie

nami zainteresowany, dopóty my nie będziemy zainteresowani
wyłącznie Nim"

Pius XIII
Niedostępny
  Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Czy kanibalizm jest grzechem? Krystian 22 11,320 02-10-2021, 21:04 PM
Ostatni post: MarDeb
  Czy Jezus jest Bogiem? Wierna 2 1,900 04-07-2020, 16:06 PM
Ostatni post: MarDeb
  Czy wierzysz w literalne 144.000 wybrańców? Napisz dlaczego i kto to jest. . 10 4,800 31-07-2019, 20:22 PM
Ostatni post: Krystian
  Dlaczego 2000 . 32 14,444 15-08-2018, 06:23 AM
Ostatni post: .

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości